Thứ năm, 14/11/2019    
Tìm kiếm:    

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 THÔNG TIN CÁ NHÂN
     Danh bạ điện thoại Khoa Ngoại ngữ
 LIÊN QUAN ĐẾN HSSV
     TB số 1290/TB-ĐHPVĐ ngày 01/11/2018 về việc triển khai đăng ký học phần HKII-2018-2019 đối với bậc ĐH

 LIÊN QUAN ĐẾN CBGV
     Thông báo họp Khoa và họp Chi bộ định kỳ (có bổ sung thông tin)

 


 CÔNG ĐOÀN
     Thông báo số 73/TB-CĐCS ngày 06/9/2019 của CĐCS Trường v/v tổ chức trung thu 2019

 ĐOÀN THANH NIÊN
     Giải bóng đá nữ truyền thống LCĐ Khoa Ngoại ngữ lần VI

 HSSV

 CBGV
     Kế hoạch tổ chức Hội thảo tháng 5/2019

 TIN TỨC TRONG TRƯỜNG
     Thông báo Tập huấn thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra (14-15/6)

 TIN TỨC CỦA KHOA
     Phân công coi thi môn chung vào chiều Thứ 2 ngày 18.11.2019

 Tin mới nhất
 
 Phân công coi thi môn chung vào chiều Thứ 2 ngày 18.11.2019
 TKB và Phòng học từ ngày 18.11.2019.PĐT gửi
 Lịch thi các môn chuyên ngành các lớp hệ chính qui:DSA16AB, DTA16, DSA17AB,DTA17, CSA17, DSA18,DTA18,CSA18 (trừ K19 chính qui)
 Thông báo hội thảo cấp Khoa trong tháng 12/2019
 TKB và Phòng học Mới (Áp dụng từ 04.11.2019).Mr.Tương
 (Khẩn) Thông báo về việc làm Giấy ủy quyền cho Trường quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019
 Danh sách SV học lại ở các lớp trong HKI-2019-2020, GV giảng dạy lưu ý
 TKB và Phòng học áp dụng từ ngày 28.10.2019 from Tương.ĐT
 Mẫu Bảng điểm quá trình học tập các lớp DSA19, DTA19, CSA19- HKI-2019-2020
 (có điều chỉnh SV lớp DALV19 30.10.2019) Mẫu Bảng điểm quá trình học tập các lớp DAH19A, DAH19B, DALV19- HKI-2019-2020

 Tiêu điểm
 
 Phân công coi thi môn chung vào chiều Thứ 2 ngày 18.11.2019
 TKB và Phòng học từ ngày 18.11.2019.PĐT gửi
 Lịch thi các môn chuyên ngành các lớp hệ chính qui:DSA16AB, DTA16, DSA17AB,DTA17, CSA17, DSA18,DTA18,CSA18 (trừ K19 chính qui)
 Thông báo hội thảo cấp Khoa trong tháng 12/2019
 TKB và Phòng học Mới (Áp dụng từ 04.11.2019).Mr.Tương
 (Khẩn) Thông báo về việc làm Giấy ủy quyền cho Trường quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019
 Danh sách SV học lại ở các lớp trong HKI-2019-2020, GV giảng dạy lưu ý
 TKB và Phòng học áp dụng từ ngày 28.10.2019 from Tương.ĐT
 Mẫu Bảng điểm quá trình học tập các lớp DSA19, DTA19, CSA19- HKI-2019-2020
 (có điều chỉnh SV lớp DALV19 30.10.2019) Mẫu Bảng điểm quá trình học tập các lớp DAH19A, DAH19B, DALV19- HKI-2019-2020

 

Bản quyền thuộc khoa Ngoại ngữ, trường Đại học Phạm Văn Đồng

ĐT: 0553 828 481