Chủ nhật, 26/03/2017    
Tìm kiếm:    

 

 THÔNG TIN THƯ MỤC
     THƯ MỤC HỒ CHÍ MINH 14:35 22/07/2014 [1662]
  
     

               Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người để lại cho dân tộc Việt Nam và nhân loại di sản tư tưởng vô giá và tấm gương đạo đức sáng ngời. Tư tưởng của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và nhân dân ta. Để phục vụ việc nghiên cứu, học tập, đặc biệt là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin - Tư liệu xây dựng thư mục Hồ Chí Minh.

Thư mục Hồ Chí Minh là bộ sưu tập rất công phu gồm 185 tên sách với 785 cuốn, bao gồm những tác phẩm của Hồ Chí Minh và sách viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng của Người. Đây là thư mục mở, số lượng sách trong thư mục sẽ không ngừng tăng lên cùng với nhu cầu nghiên cứu, học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người.

Để thuận lợi trong việc tra cứu, thư mục được sắp xếp theo thứ tự chữ cái tên tác phẩm và lưu giữ tại 02 phòng sách của Trung tâm: Phòng sách Tham khảo, kí hiệu [PD] và Phòng sách Kinh tế - Kỹ thuật, kí hiệu [KM].

Thư mục Hồ Chí Minh hy vọng sẽ góp phần tích cực cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh./.  

CLICK vào đây để xem                                                                     

     

TRUNG TÂM THÔNG TIN - TƯ LIỆU
 
Các tin khác liên quan :

      DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG NĂM 2015 08:32 13/01/2016 [932]


      DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH HAY 08:27 26/08/2015 [768]


      DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2014 10:36 22/10/2014 [1341]


      DANH MỤC SÁCH VÕ NGUYÊN GIÁP 08:38 08/05/2014 [1098]


      DANH MỤC SÁCH PHẠM VĂN ĐỒNG 09:28 04/03/2014 [1127]


      GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT 08:12 11/11/2013 [1743]


      DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013 20:34 27/10/2011 [2250]


 

 Thông báo
 
 THƯ MỤC HỒ CHÍ MINH
 HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN THANH NIÊN
 GIỚI THIỆU TỦ SÁCH PHÁP LUẬT
 Công đoàn Trung tâm Thông tin - Tư liệu tổ chức Đại hội lần thứ III
 DANH MỤC SÁCH MỚI NĂM 2013
 ĐẠI HỘI LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC PHÍA NAM