Thứ hai, 23/09/2019    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo kế hoach tuyển sinh đào tạo Đại học bằng 2, Liên thông Đại học, Cao đẳng năm 2019
     Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
     THÔNG BÁO ĐỢT 3 - Mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo hoc phi lớp Mầm non , Tiểu học khóa 19 năm 2019 liên kết Đai hoc Qui Nhơn.
     THÔNG BÁO KẾ HOACH TẬP TRUNG KHÓA MỚI 2019 Ngành GD Tiểu học , GD Mầm non liên kết Đại học Sư phạm Đà Nẵng
     Thông báo quy định mức học phí năm 2018 các lớp liên kết Trường Đại học Quy Nhơn
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN
     Thông báo Lễ bế giảng các lớp Nâng hạng GV Mầm non, Tiểu học 2019
     Hướng dẫn viết thu hoạch cuối khoa lớp nâng hạng Mầm non, Tiểu học 2019
     Lịch hoc các lớp nâng hạng 2019

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Lịch giang dạy HKI lớp Thú Y TY50 năm 2019-2010

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 15 đến ngày 21/07 năm 2019

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng điểm lớp Tiểu học T27 và Mầm non H28 năm 2019

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Kết quả tốt nghiệp Đại học năm 2019 Lớp Toán, Hóa, GD Tiểu học liên kết ĐH Qui Nhơn

 CÁC MẪU ĐƠN
     Mẫu đơn Danh sách ĐKBDGV Chung
     Mẫu đơn ĐKBDGV Tư vấn tâm lý
     Mẫu đơn ĐKBDGV Công tác Đội
     Mẫu đơn ĐKBD chức danh NN giáo viên


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn