Departments of PDU
  Thứ hai, 20/08/2018    
Tài khoản: Mật khẩu:
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2018
     Thông báo tuyển sinh Đại học ngành Kinh tế phát triển
     Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
     Thông báo tuyển sinh Đại học Khóa 25 hình thức đào tạo từ xa năm 2018
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo phát bằng Lớp Mầm non 15LTĐMN.QNG ngày 14/07/2018
     Thông báo phát bằng Lớp Mầm non H26 liên kết Đại học Qui Nhơn ngày 17/07/2018
     Thông báo quy định mức học phí năm 2018 các lớp liên kết Trường Đại học Quy Nhơn
     Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường ĐH Phạm Văn Đồng dành cho các lớp VLVH do trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo
     Thông báo Qui định thi tốt nghiêp lớp liên thông VLVH lớp SP Âm nhạc 1 TC và SP Âm nhạc 3 CĐ năm 2016-2017
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 lớp DAHV17 và DNLV 17
     Thời Khóa biểu Lớp DALV18 (Sư phạm Tiếng Anh)
     Kế hoạch giảng dạy lớp DNLV17 HK II năm 2018

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN
     Thông báo Phát - Nhận Chứng chỉ nâng hạng các bậc của đợt 1
     Kế hoạch Bồi dưỡng Chức danh nghê nghiệp các hạng mở lớp đợt 2 tại Mộ Đức, Đức Phổ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoach giảng day lớp Mầm Non 18LTĐMN.QNG và Tiểu học 18LTĐTH.QNG HK I năm học 2018 liên kết DHSP Đà Nẵng
     Kế hoach giảng dạy lớp Lưu trữ HKI năm 2018-2019 Kỳ thứ 7
     Kế hoach giảng day lớp Mầm Non H28 HK I &HK II năm học 2018 liên kết ĐH Qui Nhơn
     Kế hoach thực hành năm học 2017-2018 ngành SP Hóa học (Lớp H27) tại trường ĐH Qui Nhơn
     Kế hoạch hướng dẫn và triển khai thực tập tốt nghiệp ngành QLNN khóa 24 (kỳ 9) năm 2018
     Kế hoạch giảng dạy các lớp 15LTĐTH QNG1-QNG2, 16LTĐMN QNG, 17LTĐMN QNG1-QNG2 liên kết ĐHSP Đà Nẵng 2017-2018

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 17/08 đến ngày 23/08 năm 20187

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng điềm lớp QLNN 24 A-B năm học 2018 Liên kết ĐH Qui Nhơn
     Bảng tổng hợp kết quả học tập lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học năm 2016-2017
     Bảng tổng kết điểm lớp 15LTĐMN.QNG năm 2018
     Bảng tổng kết điểm học kỳ 2 lớp DALV17 và DNLV17 năm 2018

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Danh sách trúng tuyển ngành GD Mầm non và GD Tiểu học năm 2018 liên kết Trường ĐHSP Đà Nẵng, ngày 19/8/2018 đến nhập học và hoc tập luôn.
     Kết quả tốt nghiệp lớp KTPT 35K4.1-2 và lớp Luật B14K19.3-QN

 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
     Mẫu Bảng diểm Lớp DALV17 và Lớp DNLV17


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn