Thứ ba, 23/07/2019    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     THÔNG BÁO ĐỢT 3 - Mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019 08:07 01/09/2017 [2759]

 Xem

 

Kích chuột vào đây để tải Mẫu đơn 

Kích chuột vào đây để tải Mẫu DS đăng ký

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo kế hoach tuyển sinh đào tạo Đại học bằng 2, Liên thông Đại học, Cao đẳng năm 2019 09:39 07/06/2019 [818]


      Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019 15:16 13/02/2019 [1690] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn