Departments of PDU
  Thứ hai, 20/08/2018    
Tìm kiếm:    

 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
     Mẫu Bảng diểm Lớp DALV17 và Lớp DNLV17 15:23 04/01/2018 [534]

Sau khi nhập điểm thành phần, Quý thầy, cô gởi bảng điểm vê địa chỉ Email: dttdttx@pdu.edu.vn

 Lớp DALV17

Lớp DNLV17

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn