Departments of PDU
  Thứ hai, 20/08/2018    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo tuyển sinh Đại học Khóa 25 hình thức đào tạo từ xa năm 2018 16:25 22/03/2018 [643]

 Xem

 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ Quản lý giáo dục năm 2018 16:39 13/07/2018 [295]


      Thông báo tuyển sinh Đại học ngành Kinh tế phát triển 08:25 18/05/2018 [386]


      Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn) 15:30 12/03/2018 [2114]


      THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New) 16:43 03/11/2017 [3294]


      Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2) 08:07 01/09/2017 [1875] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn