Departments of PDU
  Thứ tư, 22/08/2018    
Tìm kiếm:    

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học đợt 2 năm 2018 và thông báo học phí 10:28 18/05/2018 [155]

Xem

 
Các tin khác liên quan :

      Kế hoach giảng day lớp Mầm Non 18LTĐMN.QNG và Tiểu học 18LTĐTH.QNG HK I năm học 2018 liên kết DHSP Đà Nẵng 08:33 17/08/2018 [55]


      Kế hoach giảng dạy lớp Lưu trữ HKI năm 2018-2019 Kỳ thứ 7 09:31 02/08/2018 [49]


      Kế hoach giảng day lớp Mầm Non H28 HK I &HK II năm học 2018 liên kết ĐH Qui Nhơn 09:21 06/06/2018 [212]


      Kế hoach thực hành năm học 2017-2018 ngành SP Hóa học (Lớp H27) tại trường ĐH Qui Nhơn 10:47 30/05/2018 [130]


      Kế hoạch hướng dẫn và triển khai thực tập tốt nghiệp ngành QLNN khóa 24 (kỳ 9) năm 2018 10:42 30/05/2018 [107]


      Kế hoạch giảng dạy các lớp 15LTĐTH QNG1-QNG2, 16LTĐMN QNG, 17LTĐMN QNG1-QNG2 liên kết ĐHSP Đà Nẵng 2017-2018 07:32 29/05/2018 [248]


      Kế hoạch giảng dạy các lớp SP Toán H27, SP Hóa H27, GDTH T27, GDTH H27 năm 2017-2018 liên kết ĐH Qui Nhơn 17:13 28/05/2018 [203]


      Lich Hoc ky cac lop QLNN L24A-B, QLNN L25, QLNN L26 10:16 08/05/2018 [215]


      Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2018-2019 (kỳ 9) Lớp Luật VLVH K2014 16:36 23/03/2018 [162]


      Kế hoạch Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II & III năm 2018 09:38 22/03/2018 [219]


      Kế hoạch giảng dạy các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN L26 Qui Nhơn năm học 2017-2018 14:35 30/10/2017 [713] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn