Thứ sáu, 21/09/2018    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 2, năm 2018
     Thông báo tuyển sinh Đại học Khóa 25 hình thức đào tạo từ xa năm 2018
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo Ôn thi và thi Tốt nghiệp đại học VLVH ngành QLNN khóa 24 liên kết Qui Nhơn
     Thông báo quy định mức học phí năm 2018 các lớp liên kết Trường Đại học Quy Nhơn
     Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường ĐH Phạm Văn Đồng dành cho các lớp VLVH do trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo
     Thông báo Qui định thi tốt nghiêp lớp liên thông VLVH lớp SP Âm nhạc 1 TC và SP Âm nhạc 3 CĐ năm 2016-2017
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Thời Khóa biểu Lớp DALV18 (Sư phạm Tiếng Anh)

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Lich thi học kỳ I và II năm 2018 các lớp SP Toán H27, SP Hóa H27, GD Tiểu học H27-T27, GDMN H28, QLNN 25-26 liên kết ĐH Qui Nhơn
     Kế hoach giảng day lớp Mầm Non 18LTĐMN.QNG và Tiểu học 18LTĐTH.QNG HK I năm học 2018 liên kết DHSP Đà Nẵng
     Kế hoạch hướng dẫn và triển khai thực tập tốt nghiệp ngành QLNN khóa 24 (kỳ 9) năm 2018
     Lich Hoc ky cac lop QLNN L24A-B, QLNN L25, QLNN L26
     Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2018-2019 (kỳ 9) Lớp Luật VLVH K2014
     Kế hoạch Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II & III năm 2018

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 14/09 đến ngày 20/09 năm 2018

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng điềm lớp QLNN 24 A-B năm học 2018 Liên kết ĐH Qui Nhơn
     Bảng tổng hợp kết quả học tập lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học năm 2016-2017

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Danh sách trúng tuyển ngành GD Mầm non và GD Tiểu học năm 2018 liên kết Trường ĐHSP Đà Nẵng, ngày 19/8/2018 đến nhập học và hoc tập luôn.

 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
     Mẫu Bảng diểm Lớp DALV17 và Lớp DNLV17


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 2, năm 2018
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn