Thứ ba, 23/07/2019    
Tìm kiếm:    

 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
     Chức năng nhiệm vụ 10:59 05/05/2011 [4521]

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Chức năng:

      Trung tâm Đào tạo Thường xuyên có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý công tác liên kết đào tạo Đại học không chính quy, các lớp đại học không chính quy do nhà trường chủ trì đào tạo và mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

  2. Nhiệm vụ:

   - Tham mưu Hiệu trưởng lập kế hoạch liên kết đào tạo hằng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

   - Phối hợp với các Trường đối tác thực hiện việc liên kết tuyển sinh các lớp đại học theo kế hoạch.

   - Phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường thực hiện tuyển sinh các lớp đại học không chính quy do nhà trường chủ trì đào tạo.

   - Quản lý công tác giảng dạy và học tập, bố trí phòng học các lớp học tại trung tâm theo kế hoạch của các đơn vị liên kết và của nhà trường.

   - Tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đén học sinh - sinh viên học tại trung tâm.

   - Tổ chức quản lý đào tạo các lớp bồi dưỡng ngắn hạn

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng liên kết đào tạo giữa nhà trường và các đơn vị đối tác.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn