Thứ ba, 23/07/2019    
Tìm kiếm:    

 CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TTĐTTX
     Công đoàn bộ phận TTĐTX - Ngoại Ngữ - Tin hoc 10:36 11/10/2011 [4036]

 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TTĐTX

                  1. Nguyễn Thị Mỹ Phương                      - UVBCHCĐ - Chủ tịch CĐBP 

                  2. Đặng Thị Xuân Phương                                         - UV


                      Tổng cộng 06 Đoàn viên công đoàn

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn