Thứ ba, 23/07/2019    
Tìm kiếm:    

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
     Điện thoại 16:31 13/07/2011 [5491]

 

 
Điện thoại : 055.829357 – 055.822907 –055. 816906 – 055.821648
E.mail :
dttx@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 986 – Quang Trung – TP Quảng Ngãi
  
TT
Họ và tên
Điện thoại
Email
Di động
Cơ quan
 1
Trương vạn Trình
 0905527522 3.822907  tvtrinh@pdu.edu.vn
2 Trương Quang Trí 0905370462 3.822907 tqtri@pdu.edu.vn
3
Phạm Đình Chinh
 0932539347 3.816906  pdchinh@pdu.edu.vn
 4
Lê Văn Phúc
 0985011007  3.816906  lvphuc@pdu.edu.vn
 5  Trương Thanh Vũ  0978069619  3.816908  ttvu@pdu.edu.vn
 6  Nguyễn Thị Mỹ Phương  0937505567  3.835031  ntmphuong@pdu.edu.vn
7  Nguyễn Thị Hường  0914219178  3.835031  ntthuong@pdu.edu.vn

 

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn