Thứ ba, 23/07/2019    
Tìm kiếm:    

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng điểm lớp Tiểu học T27 và Mầm non H28 năm 2019 11:02 23/07/2019 [2]

Lơp Tiểu học T27

Lớp Mầm non H28

 


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn