Departments of PDU
  Thứ hai, 20/08/2018    
Tìm kiếm:    


 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2018 lớp DAHV17 và DNLV 17
     ______Thời Khóa biểu Lớp DALV18 (Sư phạm Tiếng Anh)
     ______Kế hoạch giảng dạy lớp DNLV17 HK II năm 2018

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoach giảng day lớp Mầm Non 18LTĐMN.QNG và Tiểu học 18LTĐTH.QNG HK I năm học 2018 liên kết DHSP Đà Nẵng
     ______Kế hoach giảng dạy lớp Lưu trữ HKI năm 2018-2019 Kỳ thứ 7
     ______Kế hoach giảng day lớp Mầm Non H28 HK I &HK II năm học 2018 liên kết ĐH Qui Nhơn
     ______Kế hoach thực hành năm học 2017-2018 ngành SP Hóa học (Lớp H27) tại trường ĐH Qui Nhơn
     ______Kế hoạch hướng dẫn và triển khai thực tập tốt nghiệp ngành QLNN khóa 24 (kỳ 9) năm 2018
     ______Kế hoạch giảng dạy các lớp 15LTĐTH QNG1-QNG2, 16LTĐMN QNG, 17LTĐMN QNG1-QNG2 liên kết ĐHSP Đà Nẵng 2017-2018
     ______Kế hoạch giảng dạy các lớp SP Toán H27, SP Hóa H27, GDTH T27, GDTH H27 năm 2017-2018 liên kết ĐH Qui Nhơn
     ______Kế hoạch giảng dạy lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học đợt 2 năm 2018 và thông báo học phí

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN
     Thông báo Phát - Nhận Chứng chỉ nâng hạng các bậc của đợt 1
     ______Kế hoạch Bồi dưỡng Chức danh nghê nghiệp các hạng mở lớp đợt 2 tại Mộ Đức, Đức Phổ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn