Thứ tư, 27/03/2019    
Tìm kiếm:    


 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Thời Khóa biểu Lớp DALV18 (Sư phạm Tiếng Anh)

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Lịch thi HK 1 lớp QLNN L25-L26 liên kết ĐH Qui Nhơn
     ______Kế hoạch giảng dạy ĐH hệ VLVH Học kỳ 2 và cKH năm học 2018-2019 lớp K49 QT Quảng Ngãi
     ______Lich thi hết học phần lớp K.60 Quảng Ngãi T3-2019 (HK8)
     ______Lịch giảng day lớp TY50 học kỳ II năm 2018-2019
     ______Lịch học và thi Học kỳ 5 lớp QT24.1PVD năm 2019
     ______Kế hoach giảng day HK II năm học 2018-2019 (Kỳ thứ VIII) Lớp Lưu trữ học QH-2015-X
     ______Lịch thi kết thúc học phần 2018-2019 lớp Báo chí K2016-ĐH-VLVH
     ______Lịch thi lần 2 HK I năm 2018-2019 lớp 38K19-QN

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn