Thứ ba, 23/07/2019    
Tìm kiếm:    

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng day lớp Giáo dục Tiểu học H29 năm 2019 16:04 11/07/2019 [115]

 Xem

 
Các tin khác liên quan :

      Kế hoạch giảng day lớp Giáo dục Mầm non H29 năm 2019 16:02 11/07/2019 [65]


      Kế hoach giảng dạy Lớp 16LTDMN.QNG NĂM 2019 14:51 31/05/2019 [156]


      Kế hoach giảng dạy Lớp 16LTDTH.QNG NĂM 2019 14:41 31/05/2019 [89]


      Kế hoach giảng dạy Lớp 18LTĐTH.QNG NĂM 2019 14:35 31/05/2019 [92]


      Kế hoach giảng dạy Lớp 18LTDMN.QNG NĂM 2019 14:32 31/05/2019 [83]


      Kế hoach giảng dạy Học kỳ Hè 2019 Lớp SPTDTT HCM ,K3 TC-ĐH, CĐ-ĐH 10:37 27/05/2019 [154]


      Kế hoach giảng dạy Học kỳ 6 lớp QLNN L26 09:59 23/05/2019 [94]


      Kế hoach giảng dạy Học kỳ 9 lớp QLNN L25 09:56 23/05/2019 [89]


      Kế hoach giảng dạy Học kỳ 5 và 6 lớp GDTH T27 16:53 22/05/2019 [117]


      Kế hoach giảng dạy Học kỳ 3 và 4 lớp GDMN H28 16:48 22/05/2019 [103]


      Kế hoạch giảng dạy ĐH hệ VLVH lớp K49 QT Quảng Ngãi 2019-2020 08:55 21/03/2019 [217] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn