Thứ ba, 23/07/2019    
Tìm kiếm:    


 QUI CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC KHÔNG CHÍNH QUI
     Qui chế đào tạo đại học không chính qui


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn