KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN

  Thứ ba, 03/10/2023    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 CÁC NHÓM NGHIÊN CỨU CHÍNH
 THÔNG TIN TUYỂN SINH KHOA SƯ PHẠM TỰ NHIÊN - NĂM 2023

Tài nguyên học tập

- Video chuyên đề:
Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh

 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học (1) 15:41 26/05/2017 [508]

                                                                                                                                     Trang 2

  

  ThS. Nguyễn Thị Bích Hà
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Tổ 20, phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
Di động: 01647046304
Email: ntbha@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

 

  ThS. Nguyễn Thị Hòa
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Chánh Lộ, Phan Đình Phùng, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
Di động: 0983 746 103
Email: nthoa@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

  ThS. Trương Thị Thu Hường
Đơn vị: Khoa Sư phạm Tự nhiên
Địa chỉ liên lạc: Trương Định, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại cơ quan: (0255) 3825195
Di động: 0986241884
Email: ttthuong@pdu.edu.vn
Lý lịch khoa học

 

                                                                                                    Trang 2

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lý lịch khoa học (4) 21:40 05/07/2017 [507]


      Lý lịch khoa học (3) 21:36 05/07/2017 [507]


      Lý lịch khoa học (2) 21:28 05/07/2017 [507] Tiêu điểm
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 10 (Từ 02/10/2023)
 LỊCH TUẦN SHCD SINH VIÊN ĐẦU KHÓA HỌC 2023-2027
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 09 (Từ 25/9/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 08 (Từ 18/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 07 (Từ 11/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 06 (Từ 04/9/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 05 (Từ 28/8/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 04 (Từ 21/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 03 (Từ 14/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 02 (Từ 07/8/2023)

 


  


 Tin mới nhất
 
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 10 (Từ 02/10/2023)
 LỊCH TUẦN SHCD SINH VIÊN ĐẦU KHÓA HỌC 2023-2027
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 09 (Từ 25/9/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 08 (Từ 18/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 07 (Từ 11/9/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 06 (Từ 04/9/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 05 (Từ 28/8/2023)
  TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 04 (Từ 21/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 03 (Từ 14/8/2023)
 TKB NĂM HỌC 2023-2024 TUẦN 02 (Từ 07/8/2023)
Trở lại đầu trang