Thứ sáu, 06/12/2019    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 BẬC CAO ĐẲNG
     Tổng hợp chuẩn đầu ra các ngành trình độ cao đẳng (24 ngành) 21:50 10/07/2017 [1576]
  
     Ban hành theo Quyết định số 446 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

♦ CĐ Giáo dục Mầm non

♦ CĐ Giáo dục Tiểu học

♦ CĐ Giáo dục Thể chất

♦ CĐ Sư phạm Toán học

♦ CĐ Sư phạm Vật Lý

♦ CĐ Sư phạm Hoá học

♦ CĐ Sư phạm Sinh học

♦ CĐ Sư phạm Ngữ văn

♦ CĐ Sư phạm Lịch sử

♦ CĐ Sư phạm Địa lý

♦ CĐ Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

♦ CĐ Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

♦ CĐ Sư phạm Kinh tế gia đình

♦ CĐ Sư phạm Âm nhạc

♦ CĐ Sư phạm Mỹ thuật

♦ CĐ Sư phạm Tin học

♦ CĐ Sư phạm Tiếng Anh

♦ CĐ Công nghệ thông tin

♦ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

♦ CĐ Kỹ thuật Điện, Điện tử

♦ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường

♦ CĐ Kế toán

♦ CĐ Quản trị kinh doanh

♦ CĐ Tài chính - Ngân hàng

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng 21:44 10/07/2017 [401]


      Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 21:43 10/07/2017 [401]


      Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 21:41 10/07/2017 [404]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 21:40 10/07/2017 [339]


      Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử 21:39 10/07/2017 [318]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 21:37 10/07/2017 [367]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 21:36 10/07/2017 [369]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kinh tế gia đình 21:35 10/07/2017 [315]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn 21:34 10/07/2017 [317]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Mỹ thuật 21:28 10/07/2017 [320]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Âm nhạc 21:27 10/07/2017 [306]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh 21:25 10/07/2017 [328]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tin học 21:24 10/07/2017 [310]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp 21:21 10/07/2017 [309]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 21:20 10/07/2017 [301]

       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Địa lý 21:19 10/07/2017 [297]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Lịch sử 21:18 10/07/2017 [317]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh học 21:16 10/07/2017 [318]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Hoá học 21:06 10/07/2017 [317]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý 21:05 10/07/2017 [332]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Toán học 21:04 10/07/2017 [344]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Thể chất 21:00 10/07/2017 [322]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học 20:59 10/07/2017 [342]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non 20:55 10/07/2017 [354]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21 từ 09/12/2019 đến 14/12/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 02/12/2019 đến 08/12/2019
  Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và học phần tự chọn HK 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19 từ 25/11/2019 đến 30/11/2019
 Thông báo các HP tự chọn và các lớp HP môn chung được mở trong HK II năm học 2019 - 2020.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 18 từ 18/11/2019 đến 24/11/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 11/11/2019 đến 17/11/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 16 từ 04/11/2019 đến 10/11/2019
 Thông báo 1382/TB-ĐHPVĐ, ngày 31/10/2019: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 15 từ 28/10/2019 đến 02/11/2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21 từ 09/12/2019 đến 14/12/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 02/12/2019 đến 08/12/2019
  Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và học phần tự chọn HK 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19 từ 25/11/2019 đến 30/11/2019
 Thông báo các HP tự chọn và các lớp HP môn chung được mở trong HK II năm học 2019 - 2020.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 18 từ 18/11/2019 đến 24/11/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 11/11/2019 đến 17/11/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 16 từ 04/11/2019 đến 10/11/2019
 Thông báo 1382/TB-ĐHPVĐ, ngày 31/10/2019: V/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 15 từ 28/10/2019 đến 02/11/2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao