Thứ ba, 04/08/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BẬC CAO ĐẲNG
     Tổng hợp chuẩn đầu ra các ngành trình độ cao đẳng (24 ngành) 21:50 10/07/2017 [2246]
  
     Ban hành theo Quyết định số 446 /QĐ-ĐHPVĐ ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

♦ CĐ Giáo dục Mầm non

♦ CĐ Giáo dục Tiểu học

♦ CĐ Giáo dục Thể chất

♦ CĐ Sư phạm Toán học

♦ CĐ Sư phạm Vật Lý

♦ CĐ Sư phạm Hoá học

♦ CĐ Sư phạm Sinh học

♦ CĐ Sư phạm Ngữ văn

♦ CĐ Sư phạm Lịch sử

♦ CĐ Sư phạm Địa lý

♦ CĐ Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp

♦ CĐ Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

♦ CĐ Sư phạm Kinh tế gia đình

♦ CĐ Sư phạm Âm nhạc

♦ CĐ Sư phạm Mỹ thuật

♦ CĐ Sư phạm Tin học

♦ CĐ Sư phạm Tiếng Anh

♦ CĐ Công nghệ thông tin

♦ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí

♦ CĐ Kỹ thuật Điện, Điện tử

♦ CĐ Công nghệ kỹ thuật môi trường

♦ CĐ Kế toán

♦ CĐ Quản trị kinh doanh

♦ CĐ Tài chính - Ngân hàng

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Chuẩn đầu ra ngành Tài chính - Ngân hàng 21:44 10/07/2017 [541]


      Chuẩn đầu ra ngành Quản trị kinh doanh 21:43 10/07/2017 [538]


      Chuẩn đầu ra ngành Kế toán 21:41 10/07/2017 [550]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 21:40 10/07/2017 [483]


      Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Điện - Điện tử 21:39 10/07/2017 [459]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 21:37 10/07/2017 [494]


      Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ Thông tin 21:36 10/07/2017 [502]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kinh tế gia đình 21:35 10/07/2017 [446]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Ngữ văn 21:34 10/07/2017 [447]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Mỹ thuật 21:28 10/07/2017 [444]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Âm nhạc 21:27 10/07/2017 [427]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tiếng Anh 21:25 10/07/2017 [465]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Tin học 21:24 10/07/2017 [445]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp 21:21 10/07/2017 [440]


      Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp 21:20 10/07/2017 [419]

       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Địa lý 21:19 10/07/2017 [429]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Lịch sử 21:18 10/07/2017 [443]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Sinh học 21:16 10/07/2017 [437]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Hoá học 21:06 10/07/2017 [453]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Vật lý 21:05 10/07/2017 [471]
       Chuẩn đầu ra ngành Sư phạm Toán học 21:04 10/07/2017 [488]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Thể chất 21:00 10/07/2017 [450]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học 20:59 10/07/2017 [487]
       Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non 20:55 10/07/2017 [510]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
 Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
 Chương trình Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
 Chương trình Công nghệ Thông tin
 Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 54 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020
 Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 53 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 52 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
 Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
 Chương trình Công nghệ Kỹ thuật cơ khí
 Chương trình Công nghệ Thông tin
 Thông báo v/v kê khai tính khối lượng công việc quy chuẩn giờ và giờ vượt chuẩn năm học 2019-2020.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 54 từ 27/7/2020 đến 01/8/2020
 Thông báo V/v đăng ký online các học phần của HK 1 năm học 2020-2021
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 53 từ 20/7/2020 đến 25/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 52 từ 13/7/2020 đến 18/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao