Thứ sáu, 21/07/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 823/TB-ĐHPVĐ ngày 22/5/2017: V/v tính khối lượng công việc và giờ vượt chuẩn năm học 2016-2017
 522/TB-ĐHPVĐ ngày 03/4/2017: V/v tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh năm 2017
 512 /TB-ĐHPVĐ ngày 30/3/2017: V/v kế hoạch kết thúc năm học 2016-2017
 CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH 2015
     Cập nhật đề cương chi tiết các học phần môn chung 08:47 27/11/2015 [1479]
  
     Thực hiện theo thông báo số 1825/TB-ĐHPVĐ ngày 23/11/2015, đề nghị các khoa tải và cập nhật vào chương trình đào tạo đề cương chi tiết các học phần môn chung phù hợp với chương trình do khoa quản lý

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa Lý luận chính trị:

1. Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở Tiểu học

2. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

3. Logic học

4. Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin (HP1)

5. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (HP 2)

6. Pháp luật kinh tế

7. Pháp luật đại cương

8. Tư tưởng Hồ Chí Minh
 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần GDTC:

Bậc đại học

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Bậc cao đẳng

1. Giáo dục thể chất 1

2. Giáo dục thể chất 2

3. Giáo dục thể chất 3

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc đại học

2. Tiếng Anh 1, 2, 3 của Bậc cao đẳng


 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa CNTT:

1. Tin học đại cương (Phiên bản trước)

2. Tin học đại cương (Thầy PVTrung đề nghị điều chỉnh sữa đổi theo phiên bản này)

 

Danh sách đề cương chi tiết các học phần của khoa SPXH:

1. Tâm lý học 1 

2. Tâm lý học 2

3. Giáo dục học 1

4. Giáo dục học 2 

5. Tâm lý học đại cương 

6. Tâm lý học lứa tuổi và TLH SP 

7. Giáo dục học đại cương 

8. Hoạt động dạy học ở THCS 

9. Hoạt động giáo dục ở THCS

10. Quản lý HCNN và QLN GD&ĐT

        10.1 Bậc đại học sư phạm

        10.2 Bậc cao đẳng Sư phạm(Ngoại trừ Mầm non, Tiểu học)

        10.3 Bậc cao đẳng Tiểu học

        10.4 Bậc cao đẳng Mầm non

11. Công tác đội TNTP HCM 

 

Các học phần bổ sung (Ngoài thông báo):

- Đề cương chi tiết học phần Môi trường và con người

- Toán cao cấp B2

- Giải tích(Đại học Công nghệ thông tin)

- Đại số (Đại học Công nghệ thông tin)

- Giải tích 1 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Giải tích 2 (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Đại số (Đại học Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

- Xác suất thống kê B

- Toán cao cấp B1

- Toán cao cấp C

- Toán Kinh tế (Bậc Cao đẳng)

- Lí luận dạy học ở TH và KTĐG kết quả giáo dục ở TH

- Lí luận giáo dục Tiểu học

- Những VĐC của giáo dục học Tiểu học

- Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP Tiểu học

 
Các tin khác liên quan :

      1461/2015/TB ngày 05/10/15: V/v triển khai kế hoạch rà soát, cập nhật chương trình đào tạo 10:19 07/10/2015 [2060] Tin mới nhất
 
 Quyết định công nhận danh sách sinh viên các lớp Đại học khóa 14; sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 14 và sinh viên lớp Cao đẳng liên thông chính quy khóa 15 được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng- An ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất năm 2017
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017
 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Quyết định công nhận danh sách sinh viên các lớp Đại học khóa 14; sinh viên các lớp Cao đẳng khóa 14 và sinh viên lớp Cao đẳng liên thông chính quy khóa 15 được cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng- An ninh và chứng chỉ Giáo dục thể chất năm 2017
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017
 Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.
 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao