Thứ bảy, 04/07/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN TÍN CHỈ
     Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng ) 10:50 12/05/2015 [1871]
  
     Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Cao đẳng )

TT Tên học phần TC
1 Âm nhạc 1 2
2 AutoCAD 2
3 Cơ học 4
4 Cơ lý thuyết 3
5 Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic toán 2
6 Công nghệ chế tạo máy 1 4
7 Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh 2
8 Đại cương mỹ học 2
9 Đại số tuyến tính 3
10 Dẫn luận ngôn ngữ học 2
11 Dân tộc học đại cương 2
12 Địa lý kinh tế - xã hội đại cương 2 3
13 Địa lý tự nhiên đại cương 1 4
14 Địa lý tự nhiên đại cương 2 3
15 Điện học 4
16 Điện tử số 2
17 Động vật học có xương sống 3
18 Dung sai - Kỹ thuật đo 2
19 Đường lối CM của Đảng CSVN 3
20 Giải phẫu – Sinh lý người 4
21 Giáo dục học đại cương(Lớp A, Lớp B) 2
22 Giáo dục thể chất 1 2
23 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 2 (SQL Server) 2
24 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 4
25 Hình học giải tích 2
26 Hình thái – Giải phẫu thực vật 3
27 Hóa học đại cương A 2
28 Hóa sinh học 3
29 Hoạt động dạy học ở trường trung học cơ sở 2
30 Hoạt động giáo dục ở trường trung học cơ sở 2
31 Kế toán tài chính 1 4
32 Kiến trúc máy tính và hợp ngữ 4
33 Kinh tế vi mô 2
34 Kỹ thuật an toàn 2
35 Lịch sử thế giới cổ đại 2
36 Lịch sử văn minh thế giới 3
37 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỷ X 2
38 Lịch sử Việt Nam từ nửa sau thế kỷ XVI đến năm 1858 3
39 Lý luận văn học 1 2
40 Lý thuyết số 2
41 Mạch điện 3
42 Nghề giáo viên mầm non 2
43 Ngôn ngữ lập trình C 4
44 Ngôn ngữ lập trình Pascal 3
45 Ngữ âm tiếng việt 2
46 Nguyên lý - Dụng cụ cắt 3
47 Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán 2
48 Nhập môn sử học 2
49 Nhập môn tin học A 3
50 Nhập môn tin học B 3
51 Nhập môn toán cao cấp 2
52 Những NLCB của CN Mác - Lênin 1(Lớp A, Lớp B, Lớp C) 2
53 Những NLCB của CN Mác - Lênin 2 3
54 Pháp luật đại cương 2
55 Quản trị học 2
56 Sinh lý học thực vật 3
57 Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học 2
58 Sự PT thể chất trẻ em lứa tuổi MN 2
59 Sức bền vật liệu 1 3
60 Tài chính doanh nghiệp 1 3
61 Tài chính doanh nghiệp 2 2
62 Tâm lý học đại cương(Lớp A, Lớp B, Lớp C) 2
63 Tâm lý học lứa tuổi tiểu học và tâm lý học sư phạm 2
64 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm 3
65 Thị trường chứng khoán 2
66 Thống kê doanh nghiệp 2
67 Tiếng Anh 1(Lớp A, Lớp B, Lớp C, Lớp D) 3
68 Tiếng Anh 2(Lớp A, Lớp B) 2
69 Tiếng Anh 3(Lớp A, Lớp B) 2
70 Tiếng Việt thực hành (MN) 2
71 Tiếng Việt thực hành (Tiểu học) 2
72 Tin học đại cương 2
73 Toán cao cấp A1 3
74 Toán cao cấp A2 3
75 Toán cao cấp B1 3
76 Toán cao cấp B2 (Lớp A, Lớp B) 2
77 Toán cao cấp C 3
78 Toán cho Vật lý 2
79 Toán rời rạc 2
80 Tư tưởng Hồ Chí Minh (Lớp A, Lớp B) 2
81 Văn học 1 3
82 Văn học dân gian 2
83 Vật liệu kỹ thuật 2
84 Vật lý đại cương 2
85 Vật lý đại cương 1 (Lớp A, Lớp B) 3
86 Vật lý đại cương 2 2
87 Xác suất thống kê B 2
 
Các tin khác liên quan :

      Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) 07:09 22/06/2020 [149]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1) 07:02 22/06/2020 [96]


      Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020 08:31 08/08/2019 [1159]


      Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2018_2019 09:07 21/05/2019 [875]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [653]


      Thông báo danh sách học phần dự kiến mở trong HK hè 2019 14:08 02/04/2019 [944]


       Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2018-2019 15:54 30/11/2018 [1061]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018 14:54 04/08/2017 [2239]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HKII 2016-2017 09:37 12/12/2016 [2182]


      Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2016-2017 10:03 06/08/2016 [2061]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:25 30/11/2015 [2236]


      Danh sách chính thức sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 16:05 30/11/2015 [1177]


      Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 15 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2015-2016 11:04 30/11/2015 [1242]


      Danh sách sinh viên Cao đẳng (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 09:40 05/08/2015 [1370]


      Danh sách sinh viên Đại học (Khóa 13 & 14) đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016 08:29 05/08/2015 [1299]

       Danh sách lớp học cải thiện, học lại mở trong học kỳ hè năm học 2014-2015 (Bậc Đại học ) 10:41 12/05/2015 [1339]
       Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 08:14 04/12/2014 [1511]
        Danh sách sinh viên Cao đẳng khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 07:50 04/12/2014 [1031]
       Danh sách chính thức sinh viên Đại học khóa 13 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:15 03/12/2014 [947]
       Danh sách sinh viên Đại học khóa 14 đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2014-2015 16:32 03/12/2014 [992]
       Danh sách các lớp Cao đẳng khóa 12 đăng ký học phần tự chọn học kỳ 2 năm học 2014-2015 14:11 02/12/2014 [793]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020
 Thời khóa biểu HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) bắt đầu từ 29/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 50 từ 29/6/2020 đến 05/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 49 từ 22/6/2020 đến 28/6/2020
 Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1)
 Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1)
 Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
 Chương trình Đại học Du lịch
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 48 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47 từ 08/6/2020 đến 14/6/2020

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020
 Thời khóa biểu HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) bắt đầu từ 29/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 50 từ 29/6/2020 đến 05/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 49 từ 22/6/2020 đến 28/6/2020
 Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1)
 Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1)
 Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
 Chương trình Đại học Du lịch
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 48 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47 từ 08/6/2020 đến 14/6/2020

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao