Thứ tư, 27/03/2019    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     TKB và phân phòng học từ 17/4/2017 10:10 15/12/2016 [4714]

Tải thời khóa biểu

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019 15:11 22/03/2019 [41]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 18/3/2019 đến 24/3/2019 08:21 18/03/2019 [27]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 11/3/2019 đến 17/3/2019 09:09 11/03/2019 [67]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 14:34 28/02/2019 [132]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32 từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 16:25 11/01/2019 [456]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 14:17 05/01/2019 [419]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 07:12 24/12/2018 [300]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 14:33 14/12/2018 [197]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 08:04 24/11/2018 [637]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 13:35 11/11/2018 [302]


      Thời khóa biểu và phân phòng học từ 05/11/2018 16:36 01/08/2018 [4505]


      Thời khóa biểu và phân phòng học từ 14/5/2018 10:07 30/08/2017 [6539]


      TKB và phân phòng học từ 21/8/2017 07:44 27/07/2017 [2762]


      Dự kiến TKB và phân phòng học, phòng thi từ 24/7/2017 08:32 24/07/2017 [851]


      Dự kiến đăng ký phòng thi học kỳ hè 2017 và dự kiến TKB học kỳ I năm học 2017-2018 14:14 05/07/2017 [871]

       Thời khóa biểu áp dụng cho các lớp khóa 12, 13, 14, 15 (Mẫu mới) 16:37 22/07/2016 [2839]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019
 Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 18/3/2019 đến 24/3/2019
 Danh sách nhập điểm thành phần các HP môn chung sau khi ghép SV học lại.
 Thông báo về việc kê khai công việc thực hiện HK 1 (2018-2019)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 11/3/2019 đến 17/3/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019
 Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32 từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 07/01/2019 đến 13/01/2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019
 Kế hoạch tốt nghiệp năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 18/3/2019 đến 24/3/2019
 Danh sách nhập điểm thành phần các HP môn chung sau khi ghép SV học lại.
 Thông báo về việc kê khai công việc thực hiện HK 1 (2018-2019)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 11/3/2019 đến 17/3/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019
 Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32 từ 25/02/2019 đến 03/03/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 07/01/2019 đến 13/01/2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao