Thứ tư, 21/02/2018    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 BẬC CAO ĐẲNG
     Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh 20:27 07/07/2017 [144]
  
     Ban hành theo Quyết định số: 1483/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Phạm Văn Đồng

 
Các tin khác liên quan :

      Tổng hợp các chương trình đào tạo trình độ cao đẳng (24 ngành) 20:48 07/07/2017 [900]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Vật lý 20:33 07/07/2017 [156]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Toán học 20:32 07/07/2017 [141]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Tin học 20:29 07/07/2017 [125]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Sinh học 20:25 07/07/2017 [123]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn 20:24 07/07/2017 [155]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật 20:22 07/07/2017 [122]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Lịch sử 20:20 07/07/2017 [87]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kinh tế gia đình 20:17 07/07/2017 [61]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 20:16 07/07/2017 [59]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 20:14 07/07/2017 [58]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Hoá học 20:12 07/07/2017 [77]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Địa lý 20:08 07/07/2017 [70]


      Chương trình Cao đẳng Sư phạm Âm nhạc 20:07 07/07/2017 [108]


      Chương trình Cao đẳng Giáo dục Thể chất 20:04 07/07/2017 [66]

       Chương trình Cao đẳng Tài chính - Ngân hàng 20:02 07/07/2017 [80]
       Chương trình Cao đẳng Quản trị kinh doanh 20:01 07/07/2017 [120]
       Chương trình Cao đẳng Kế toán 19:59 07/07/2017 [118]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 19:55 07/07/2017 [99]
       Chương trình Cao đẳng Giáo dục Mầm non 19:52 07/07/2017 [105]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 19:51 07/07/2017 [63]
       Chương trình Cao đẳng Kỹ thuật Điện - Điện tử 19:49 07/07/2017 [83]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 19:47 07/07/2017 [95]
       Chương trình Cao đẳng Công nghệ thông tin 19:46 07/07/2017 [91]
       Chương trình đào tạo trình độ bậc Cao đẳng 10:50 11/03/2013 [3326]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
 Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018
 Hướng dẫn thực hiện đào tạo đại học liên thông, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo v/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên theo học chế tín chỉ
 Thông báo v/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
 Thông báo v/v công tác tuyển sinh Liên thông ĐHSP Tiếng Anh hình thức Vừa làm vừa học kỳ thi ngày 13/01/2018
 Hướng dẫn thực hiện đào tạo đại học liên thông, cao đẳng liên thông hình thức vừa làm vừa học
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK2 năm học 2017-2018
 Thông báo v/v thực hiện sửa đổi, bổ sung hồ sơ mở mã ngành đào tạo trình độ ĐH theo các quy định mới của Bộ GD&ĐT
 Quy định 1772 ngày 27/10/2017: đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (các ngành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý)
 Thông báo 1764/TB-ĐHPVĐ ngày 26/10/2017: v/v đăng ký học phần HK2 năm học 2017-2018
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao