Thứ tư, 22/01/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 14 từ 21/10/2019 đến 26/10/2019 07:49 21/10/2019 [122]

 Tải TKB tại đây.

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 19:53 12/01/2020 [76]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 15:08 03/01/2020 [239]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 14:35 27/12/2019 [182]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23 từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 16:20 20/12/2019 [116]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 10:09 13/12/2019 [110]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21 từ 09/12/2019 đến 14/12/2019 15:32 06/12/2019 [216]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 14:45 29/11/2019 [227]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19 từ 25/11/2019 đến 30/11/2019 08:21 25/11/2019 [115]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 18 từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 10:21 18/11/2019 [128]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 08:12 11/11/2019 [90]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 16 từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 09:16 04/11/2019 [140]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 15 từ 28/10/2019 đến 02/11/2019 14:50 25/10/2019 [125]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 11 từ 30/9/2019 đến 06/10/2019 07:33 30/09/2019 [264]


      Thời khóa biểu và phân phòng học lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục 07:31 24/09/2019 [145]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 10 từ 23/9/2019 đến 29/9/2019 08:30 23/09/2019 [139]

       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9 từ 16/9/2019 đến 22/9/2019 14:34 13/09/2019 [249]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8 từ 09/9/2019 đến 15/9/2019 15:24 10/09/2019 [167]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7 từ 02/9/2019 đến 07/9/2019 (New) 15:03 29/08/2019 [799]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 06 từ 26/8/2019 đến 01/09/2019 14:24 24/08/2019 [331]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019 07:58 19/08/2019 [305]
       Thời khóa biểu và phân phòng học HK hè 2019 (Áp dụng từ ngày 27/5/2019) 15:18 22/05/2019 [973]
       Thời khóa biểu và phân phòng thi tuần 43 từ 13/5/2019 đến 19/5/2019 14:02 10/05/2019 [347]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40 từ 22/4/2019 đến 28/4/2019 08:00 22/04/2019 [248]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38 từ 08/4/2019 đến 14/4/2019 16:16 05/04/2019 [261]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37 từ 01/4/2019 đến 07/4/2019 14:47 29/03/2019 [273]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019 15:11 22/03/2019 [259]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
 Thông báo V/v triển khai báo cáo thống kê năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 30/12/2019 đến 05/01/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23 từ 23/12/2019 đến 29/12/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 16/12/2019 đến 22/12/2019
 Chương trình mở mã ngành năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21 từ 09/12/2019 đến 14/12/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 02/12/2019 đến 08/12/2019
  Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và học phần tự chọn trong HK 2 năm học 2019-2020

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020
 Thông báo V/v triển khai báo cáo thống kê năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 06/01/2020 đến 12/01/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 30/12/2019 đến 05/01/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23 từ 23/12/2019 đến 29/12/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 16/12/2019 đến 22/12/2019
 Chương trình mở mã ngành năm 2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21 từ 09/12/2019 đến 14/12/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 02/12/2019 đến 08/12/2019
  Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và học phần tự chọn trong HK 2 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao