Thứ tư, 19/12/2018    
Email và số điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh: Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

 

 

 

 


 

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY - ĐỢT 2 NĂM 2016

KHÓA THI NGÀY 26/11/2016 

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG THÔNG BÁO NHẬP HỌC

DÀNH CHO CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2016   

 Thời gian làm thủ tục nhập học: Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 05/12/2016.

 Địa điểm: Phòng Công tác - Học sinh sinh viên, tầng 1 Khu hiệu bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng, 509 đường Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

 Nhà trường đã gửi giấy báo nhập học cho thí sinh qua đường bưu điện. Đến chiều ngày 02/12/2016 thí sinh trúng tuyển chưa nhận được giấy báo, liên hệ Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Giáo dục (Tầng 3 - Khu hiệu bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng) để được cấp lại giấy báo nhập học. 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
Địa chỉ: 509 Đường Phan Đình Phùng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3713123 - Fax: 055.3824925
Email: tuyensinh@pdu.edu.vn Website: www.pdu.edu.vn