Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 21/02/2017     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA BỘ GD&ĐT, LIÊN BỘ
     Quy chế Công tác học sinh, sinh viên (QC 42/2007 và QC 10/2016) 22:10 23/09/2016 [224]
  
     Quy chế 42/2007 áp dụng cho sinh viên bậc cao đẳng và học sinh bậc trung cấp chuyên nghiệp. Quy chế 10/2016 áp dụng cho sinh viên bậc đại học.

 Xem nội dung TẠI ĐÂY

 
Các tin khác liên quan :

      Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ (QC 43) 21:59 23/09/2016 [39] Tin mới nhất
 
 THÔNG BÁO (3)
 THÔNG BÁO (2)
 Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết
 Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ
 Chương trình đào tạo từng học kỳ của khóa học
 Đề cương chi tiết các học phần
 W. W. W. - EBOOK - ELEARNING - ...
 Văn bản liên quan
 Các quy chế, quy định, hướng dẫn của trường.
 Hoạt động chuyên môn của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 055.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn