Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 20/03/2018     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
     Những văn bản đang có hiệu lực thi hành 11:49 23/10/2016 [590]
  
     Cương lĩnh 2011; Hiến pháp 2013; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Trung ương; các bộ Luật, Luật của Quốc hội; các Quyết định của Chính phủ, TT. Chính phủ,...

* CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HÔI (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CHỈ THỊ 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cánh mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giaI đoạn 2015-2030

* LUẬT GIÁO DỤC 2005 (Đã bổ sung, sử đổi NĂM 2009) (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 (Hoặc xem TẠI ĐÂY

 


 Tin mới nhất
 
 DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP - KỲ 1 2017-2018
 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1
 HƯỚNG DẪN Về đóng Bảo hiểm thân thể và đăng ký Bảo hiểm y tế HSSV năm học 2017-2018
 Hãy làm quen với môi trường mới
 Trên 1 tỉ hai trăm sáu chục triệu đồng học bổng KKHT được cấp trong năm học 2016-2017
 DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HK2, NĂM HỌC 2016-2017 (đợt 2)
 Những quy định về đào tạo của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội
 Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017
 LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV NĂM HỌC 2017-2018
 Vài con số về Lưu học sinh nước Cộng hòa DCND Lào đã và đang học tại trường Đại học Phạm Văn Đồng

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn