Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 23/10/2018     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Mọi góp ý vui lòng phản hồi qua Email hdphat@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
     Những văn bản pháp luật có liên quan đến TIẾP CÔNG DÂN của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 21:03 16/04/2018 [288]
  
     Trong vòng 20 năm qua, nước ta có 3 Luật có liên quan đến vấn đề TIẾP CÔNG DÂN. Theo 3 luật này, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ bắt buộc phải TRỰC TIẾP TIẾP CÔNG DÂN theo một số lần quy định rõ trong 1 tháng tùy theo cấp Trung ương/ tỉnh - thành phố/ huyện/ xã/ cơ quan khác ... Cần phải nhấn mạnh rằng: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ trực tiếp tiếp công dân (chứ không phải là LÃNH ĐẠO CHUNG CHUNG). Viên chức, người lao động và HSSV quan tâm, hãy đọc kỹ 3 Điều trích trong 3 Luật dưới đây để biết thêm về quyền của CÔNG DÂN và trách nhiệm của NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU cơ quan, đơn vị.

 
Các tin khác liên quan :

      Những văn bản đang có hiệu lực thi hành 11:49 23/10/2016 [680] Tin mới nhất
 
 Hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019
 Địa chỉ liên hệ và danh sách CBVC
 Thông tin vay vốn học tập
 Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp xã hội
 Chính sách giáo dục đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
 Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
 LỊCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN- HSSV NĂM HỌC 2018-2019 DÀNH CHO KHÓA 2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn