Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ hai, 26/06/2017     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
     Những văn bản đang có hiệu lực thi hành 11:49 23/10/2016 [312]
  
     Cương lĩnh 2011; Hiến pháp 2013; Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; Các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Trung ương; các bộ Luật, Luật của Quốc hội; các Quyết định của Chính phủ, TT. Chính phủ,...

* CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HÔI (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ 12 CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* NGHỊ QUYẾT 29-NQ/TW ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CHỈ THỊ 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cánh mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giaI đoạn 2015-2030

* LUẬT GIÁO DỤC 2005 (Đã bổ sung, sử đổi NĂM 2009) (Hoặc xem TẠI ĐÂY)

* LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 2012 (Hoặc xem TẠI ĐÂY

 


 Tin mới nhất
 
 THÔNG BÁO (3)
 KHO BÀI GIẢNG, GIÁO TRÌNH (Lưu hành nội bộ)
 Đổi mới giáo dục - Xin ghi nhớ lời căn dặn của Bác Tô
 Hiểu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4
 Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017
 Cấp học bổng Khuyến khích học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho HSSV
 THÔNG BÁO (2)
 Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết
 Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ
 Chương trình đào tạo từng học kỳ của khóa học

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 055.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn