Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 21/02/2017     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Kính mong quý độc giả góp ý qua hộp thư: ntsu@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO
     THÔNG BÁO (2) 16:12 20/12/2016 [74]
  
     Công tác học sinh sinh viên cuối học kỳ 1, năm học 2016-2017

 Xem Thông báo và tải biểu mẫu đính kèm TẠI ĐÂY

 
Các tin khác liên quan :

      THÔNG BÁO (3) 16:21 20/12/2016 [144]


      THÔNG BÁO (1) 16:06 18/10/2016 [181]


      Thông báo về ĐÀO TẠO 17:11 21/08/2016 [87] Tin mới nhất
 
 THÔNG BÁO (3)
 THÔNG BÁO (2)
 Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết
 Giáo trình, bài giảng lưu hành nội bộ
 Chương trình đào tạo từng học kỳ của khóa học
 Đề cương chi tiết các học phần
 W. W. W. - EBOOK - ELEARNING - ...
 Văn bản liên quan
 Các quy chế, quy định, hướng dẫn của trường.
 Hoạt động chuyên môn của sinh viên Khoa Công nghệ thông tin

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 055.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn