Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ hai, 17/12/2018     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên . Trang web đang thời gian hoàn thiện. Mọi góp ý vui lòng phản hồi qua Email hdphat@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

  


 THÔNG TIN GVCN-CVHT
     GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
     ______GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
     ______GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
     ______GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
     ______GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
     ______GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
     ______GVCH-CVHT Khoa Kinh tế - năm học 2018-2019

 BỘ CÔNG CỤ DÀNH CHO GVCN-CVHT
     QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN - HỌC SINH HIỆN HÀNH
     ______Quy định về Công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập

 VĂN BẢN LIÊN QUAN
     Văn bản liên quan
     ______Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018

 Tin mới nhất
 
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn