Thông tin tuyển sinh 2017
  Chủ nhật, 30/04/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ
     Danh sách thí sinh có hồ sơ ĐKXT không hợp lệ 18:38 17/02/2017 [80]

 

 DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN KHÔNG HỢP LỆ

Mục này chưa có dữ liệu.