Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ ba, 21/11/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    
 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 3
     Thông báo xét tuyển đợt 3 09:18 13/09/2017 [559]