Thông tin tuyển sinh 2017
  Chủ nhật, 26/03/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 


 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH 2017
     Chỉ tiêu tuyển sinh hệ chính quy năm 2017

 BẢNG TỔ HỢP MÔN
     Bảng các tổ hợp môn xét tuyển năm 2017

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY 2017

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG
     Thông báo lịch ôn và thi bằng 2, liên thông đợt 1 năm 2017