Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ hai, 23/10/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2017 

TUYỂN SINH BỔ SUNG 2 NGÀNH ĐẠI HỌC: KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ 

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017


 THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN ĐỢT 1
     Thông báo xét tuyển đợt 1 năm 2017

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 2
     Thông báo xét tuyển đợt 2

 THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT 3
     Thông báo xét tuyển đợt 3