Thông tin tuyển sinh 2017
  Chủ nhật, 30/04/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 - KHÓA THI NGÀY 22/4/2017

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 


 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH LIÊN THÔNG, VB2
     Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông, văn bằng 2