Thông tin tuyển sinh 2017
  Thứ hai, 21/08/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN NĂM 2017 

TUYỂN SINH BỔ SUNG 2 NGÀNH ĐẠI HỌC: KINH TẾ PHÁT TRIỂN VÀ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN TỬ 

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP

CHUYÊN NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 


 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN CĐ, ĐH ĐỢT 1
     Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng, Đại học đợt xét tuyển 1

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THẲNG CĐ, ĐH
     Danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng CĐ, ĐH năm 2017

 KẾT QUẢ THI NĂNG KHIẾU 2017
     Kết quả thi năng khiếu năm 2017

 DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐH LIÊN THÔNG, VB2
     Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học liên thông, văn bằng 2