Thông tin tuyển sinh 2017
  Chủ nhật, 26/03/2017     Trang thông tin tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Phạm Văn Đồng. Điện thoại: 0553713123 - Email: tuyensinh@pdu.edu.vn
Tìm kiếm:    

THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC BẰNG 2 NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

VÀ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH BẬC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

 


 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ TUYỂN SINH
     Hướng dẫn thực hiện qui chế tuyển sinh CĐSP, ĐH năm 2017

 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ THI THPTQG
     Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT Quốc gia năm 2017

 QUY CHẾ THI THPT QUỐC GIA 2017
     Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp năm 2017

 QUY CHẾ TUYỂN SINH CĐSP, ĐH 2017
     Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng sư phạm năm 2017

 BẢNG ĐIỂM ƯU TIÊN
     Bảng điểm ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng năm 2017

 BẢNG KHU VỰC TUYỂN SINH TỈNH QUẢNG NGÃI
     Bảng phân chia khu vực tuyển sinh tỉnh Quảng Ngãi