Thứ tư, 19/12/2018     Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức KỶ NIỆM: 41 năm thành lập và phát triển - 10 năm thành lập Trường Đại học Phạm Văn Đồng - 70 năm Trường Trung học Bình dân Miền nam Trung bộ **** Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất **** Công bố trường đạt chuẩn Chất lượng Giáo dục
Tìm kiếm:    
Thư ngỏ  Thông báo Kế hoạch Chương trình Video Hình ảnh Cựu HSSV

 30 NĂM TRƯỜNG CAP ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NGÃI

 5 NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG QUẢNG NGÃI

 5 NĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
509 PHAN ĐÌNH PHÙNG, TP QUẢNG NGÃI