Thứ năm, 23/11/2017    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 NAFOSTED thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 – đợt 1
 Lịch tuần công tác 18, năm học 2017-2018 (Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017)
 Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 17, từ 13/11/2017)
 Thông tin tài trợ nghiên cứu của Tổ chức IFS (International Foundation for Science)
 Thông báo chuẩn bị ĐH Công đoàn Bộ phận Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Thông tin tuyển dụng của Công ty Thép Hòa Phát
 Thông báo số 01 Hội thi nghiệp vụ sư phạm Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017-2018
 Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 NAFOSTED thông báo Chương trình tài trợ NCCB trong Khoa học tự nhiên và kỹ thuật năm 2018 – đợt 1
 Lịch tuần công tác 18, năm học 2017-2018 (Từ 20/11/2017 đến 26/11/2017)
 Đại hội Công đoàn Bộ phận Khoa Hóa - Sinh - Môi trường nhiệm kỳ 2017-2022
 Lịch tuần công tác 17, năm học 2017-2018 (Từ 13/11/2017 đến 19/11/2017)
 Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 17, từ 13/11/2017)
 Thông tin tài trợ nghiên cứu của Tổ chức IFS (International Foundation for Science)
 Thông báo chuẩn bị ĐH Công đoàn Bộ phận Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 Lịch tuần công tác 16, năm học 2017-2018 (Từ 6/11/2017 đến 12/11/2017)
 Thông tin tuyển dụng của Công ty Thép Hòa Phát
 Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 15, từ 30/10/2017)
 NHẬP ĐIỂM
     Biểu mẫu nhập điểm học kỳ I, năm học 2017-2018 05:00 20/09/2017 [154]

Lớp CCM14 (Học lại)

  Đánh giá tác động môi trường

  Hóa kỹ thuật môi trường

  Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

  Môi trường đại cương

  Môi trường và tài nguyên biển

  Quản lý môi trường

  Quản lý và xử lý chất thải rắn

Lớp CSH15

  Hóa học công nghệ môi trường 3

  Hóa học phân tích 2

  Phương pháp dạy học hóa học 3

  Rèn luyện NVSP hóa học thường xuyên

  Thực hành hóa học hữu cơ

  Tin học ứng dụng trong dạy học hóa học

  Đại cương khoa học trái đất (Học lại)

  Động vật không xương sống (Học lại)

  Hình thái, giải phẫu thực vật (Học lại)

Lớp CSS15

  Nhập môn công nghệ sinh học

  Phương pháp dạy học sinh học

  Rèn luyện NVSP sinh học

  Sinh học phát triển

  Tiến hóa và đa dạng sinh học

Lớp CSH16

  Giáo dục thể chất 3

  Hóa học hữu cơ 1

  Hóa học hữu cơ 2

  Phương pháp dạy học hóa học 1

  Thực hành hóa học vô cơ

  Tiếng Anh 3

Lớp CSH17

  Hóa học đại cương 1

  Hóa học đại cương 2

  Toán cao cấp C1

  Vật lý đại cương 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường