Chủ nhật, 18/02/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 30, năm học 2017-2018 (Từ 12/01/2018 đến 18/02/2018)
 Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
 Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018
 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học
 Thông báo đề xuất, đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019
 Thông tin tuyển dụng của Công ty Thép Hòa Phát
 Kế hoạch năm học 2017-2018
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 30, năm học 2017-2018 (Từ 12/01/2018 đến 18/02/2018)
 Sinh viên Khoa Hóa - Sinh - Môi trường đạt thành tích cao tại Hội thi nghiệp vụ cấp trường năm học 2017-2018
 Lịch tuần công tác 29, năm học 2017-2018 (Từ 5/01/2018 đến 11/02/2018)
 Thông báo số 1 v/v tổ chức Hội thảo khoa học `Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - kết quả và định hướng ứng dụng`
 Thời khóa biểu tuần 28 (từ ngày 5/02/2018)
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2017-2018 (Từ 29/01/2018 đến 04/02/2018)
 Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch Mậu Tuất 2018
 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2017-2018 (Từ 22/01/2018 đến 28/01/2018)
 Thông báo về việc đăng ký tham gia Chi hội Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Phạm Văn Đồng
 NHẬP ĐIỂM
     Biểu mẫu nhập điểm học kỳ I, năm học 2017-2018 05:00 20/09/2017 [306]
  
     Thầy Cô giáo gửi điểm thành phần về khoa theo địa chỉ email: dkhsmt@pdu.edu.vn

Lớp CCM14 (Học lại)

  Đánh giá tác động môi trường

  Hóa kỹ thuật môi trường

  Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn

  Môi trường đại cương

  Môi trường và tài nguyên biển

  Quản lý môi trường

  Quản lý và xử lý chất thải rắn

Lớp CSH15

  Hóa học công nghệ môi trường 3

  Hóa học phân tích 2

  Phương pháp dạy học hóa học 3

  Rèn luyện NVSP hóa học thường xuyên

  Thực hành hóa học hữu cơ

  Tin học ứng dụng trong dạy học hóa học

  Đại cương khoa học trái đất (Học lại)

  Động vật không xương sống (Học lại)

  Hình thái, giải phẫu thực vật (Học lại)

Lớp CSS15

  Nhập môn công nghệ sinh học

  Phương pháp dạy học sinh học

  Rèn luyện NVSP sinh học

  Sinh học phát triển

  Tiến hóa và đa dạng sinh học

Lớp CSH16

  Giáo dục thể chất 3

  Hóa học hữu cơ 1

  Hóa học hữu cơ 2

  Phương pháp dạy học hóa học 1

  Thực hành hóa học vô cơ

  Tiếng Anh 3

Lớp CSH17

  Hóa học đại cương 1 (Có điều chỉnh 12/2017)

  Hóa học đại cương 2

  Toán cao cấp C1

  Vật lý đại cương (Có điều chỉnh 12/2017)

  Những NLCB của CN MLN (HP1)

  Tâm lý học đại cương

  Tiếng Anh 1

  Giáo dục thể chất 1

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường