Thứ ba, 20/08/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thời khóa biểu Tuần 5 NH 2019-2020 (19/8-25/8/2019)
  Lịch tuần 05, NH 2019-2020 (19/08/2019 đến 25/08/2019)
 Lịch tuần 04, NH 2019-2020 (12/8/2019-18/08/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 4 NH 2019-2020 (12/8-17/8/2019)
 Lịch tuần 03, NH 2019-2020 (05/8/2019-11/08/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 3 - NH 2018-2019 (05/8-10/8/2019)
 Lịch tuần 53, NH 2018-2019 (22/7/2019-28/7/2019)
  Lịch tuần 52, NH 2018-2019 (15/7/2019-21/7/2019)
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2018-2019 (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)

 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu Tuần 5 NH 2019-2020 (19/8-25/8/2019)
  Lịch tuần 05, NH 2019-2020 (19/08/2019 đến 25/08/2019)
 Lịch tuần 04, NH 2019-2020 (12/8/2019-18/08/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 4 NH 2019-2020 (12/8-17/8/2019)
 Lịch tuần 03, NH 2019-2020 (05/8/2019-11/08/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 3 - NH 2018-2019 (05/8-10/8/2019)
 Lịch tuần 53, NH 2018-2019 (22/7/2019-28/7/2019)
  Lịch tuần 52, NH 2018-2019 (15/7/2019-21/7/2019)
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2018-2019 (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường