Thứ tư, 20/03/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)
 Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019
 Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019
 MẪU KÊ KHAI GIỜ HKI-2018-2019
 Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019
 Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019)
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019
 Thời khóa biểu tuần 33 bắt đầu từ ngày 04/3/2019
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019
 Thời khóa biểu tuần 32 bắt đầu từ ngày 25/02/2019

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)
 Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019
 Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019
 MẪU KÊ KHAI GIỜ HKI-2018-2019
 Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019
 Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019)
 Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019
 Thời khóa biểu tuần 33 bắt đầu từ ngày 04/3/2019
 Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019
 Thời khóa biểu tuần 32 bắt đầu từ ngày 25/02/2019
 DANH SÁCH LỚP
     Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019 23:01 30/12/2018 [199]

DANH SÁCH CÁC LỚP THUỘC KHOA HÓA - SINH - MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

1. BẬC ĐẠI HỌC: Lớp DSU18

2. BẬC CAO ĐẲNG: Lớp CSH16, CSH17

3. BẬC TRUNG CẤP NGHỀ

 
Các tin khác liên quan :

      Danh sách SV được công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017 04:58 25/08/2017 [786]


      Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2017-2018 15:19 11/07/2017 [326]


 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường