Thứ hai, 23/09/2019    
Tìm kiếm:    
 DANH SÁCH LỚP
     Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019 23:01 30/12/2018 [568]

DANH SÁCH CÁC LỚP THUỘC KHOA HÓA - SINH - MÔI TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

1. BẬC ĐẠI HỌC: Lớp DSU18

2. BẬC CAO ĐẲNG: Lớp CSH16, CSH17

3. BẬC TRUNG CẤP NGHỀ

 
Các tin khác liên quan :

      Danh sách SV được công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2016 - 2017 04:58 25/08/2017 [928]


      Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2017-2018 15:19 11/07/2017 [424] Thông báo
 
 Lịch tuần 10, NH 2019-2020 (23/9/2019 – 29/9/2019)
 Thời khóa biểu T10 NH 2019-2020 (23->29/9/2019)
 Thông báo về việc kê khai thông tin của cá nhân phục vụ khấu trừ thuế TNCN năm 2019
 Lịch tuần 09, NH 2019-2020 (16/9/2019 – 22/9/2019)
 Thời khóa biểu T9 NH 2019-2020 (16/9 -21/9/2019)
 Lịch tuần 08, NH 2019-2020 (9/9/2019 đến 15/9/2019)
 Thời khóa biểu T8 NH 2019-2020 (9/9 -15/9/2019)
 Lịch tuần 07, NH 2019-2020 (2/9/2019 đến 8/9/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 7 NH 2019-2020 (2/9/2019-7/9/2019)
  Lịch tuần 06, NH 2019-2020 (26/08/2019 đến 01/09/2019)

 Tin quan trọng
 
 Thông báo về việc kê khai thông tin của cá nhân phục vụ khấu trừ thuế TNCN năm 2019
 Lịch tuần 09, NH 2019-2020 (16/9/2019 – 22/9/2019)
 Thời khóa biểu T9 NH 2019-2020 (16/9 -21/9/2019)
 Thời khóa biểu T8 NH 2019-2020 (9/9 -15/9/2019)
 Lịch tuần 07, NH 2019-2020 (2/9/2019 đến 8/9/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 7 NH 2019-2020 (2/9/2019-7/9/2019)
  Lịch tuần 06, NH 2019-2020 (26/08/2019 đến 01/09/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 6 NH 2019-2020 (26/8-31/8/2019)
 Thời khóa biểu Tuần 5 NH 2019-2020 (19/8-25/8/2019)
  Lịch tuần 05, NH 2019-2020 (19/08/2019 đến 25/08/2019)
Liên kết
bllcuuhs
giaotrinh
Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường