Thứ sáu, 21/07/2017    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Kế hoạch năm học 2017-2018
 Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
 Lịch tuần công tác 52, năm học 2016-2017 (Từ 17/07/2017 đến 23/07/2017)
 Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2016-2017 (Cập nhật phòng thi)
 Lịch thi môn chung học kỳ hè năm học 2016-2017
 Tóm tắt Báo cáo tự đánh giá của Trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Kế hoạch năm học 2017-2018
 .Chương trình đào tạo trung cấp
 .Chương trình đào tạo cao đẳng
 Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II
 Lịch tuần công tác 52, năm học 2016-2017 (Từ 17/07/2017 đến 23/07/2017)
 Lịch thi môn riêng học kỳ hè năm học 2016-2017 (Cập nhật phòng thi)
 Mẫu thống kê giờ năm học 2016-2017
 Danh sách HSSV Khoa Hóa - Sinh - Môi trường tốt nghiệp hệ chính quy đợt tháng 6/2017
 Lịch thi môn chung học kỳ hè năm học 2016-2017
 .Quy chế, quy định
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 51, năm học 2016-2017 (Từ 10/07/2017 đến 16/07/2017) 14:52 09/07/2017 [76]
  
     CBGV và HSSV Khoa Hóa - Sinh - Môi trường theo dõi thực hiện

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

               THỨ HAI 10/7/2017

 

BCN Khoa phối hợp với các Khoa, Phòng, Ban liên quan hoàn thiện cơ sở vật chất, nhân sự cho Khoa Hóa - Sinh - Môi trường

 

 

14h00

Họp Đảng ủy mở rộng

(Thầy Duy và Cô Dung tham dự)

 

Phòng họp số 1
Tầng 2 - Nhà A1 - 509 PĐP

14h00

Bộ môn Sinh học

Họp bàn về chuyển đổi chương trình đào tạo CĐ SP KTNN

TP: Tất cả GV Bộ môn

 

Phòng Bộ môn

               THỨ BA 11/7/2017

 

 

 

 

               THỨ TƯ 12/7/2017

 

 

 

 

               THỨ NĂM 13/7/2017

7h30

Họp thống nhất kế hoạch năm học 2017 - 2018

(Thầy Duy tham dự)

 

Phòng họp số 1
Tầng 2 - Nhà A1 - 509 PĐP

               THỨ SÁU 14/7/2017

 

 

 

 

               THỨ BẢY 15/7/2017

 

 

 

 

               CHỦ NHẬT 16/7/2017  

 

 

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 52, năm học 2016-2017 (Từ 17/07/2017 đến 23/07/2017) 05:06 16/07/2017 [78]


Liên kết

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường