Thứ tư, 18/07/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 52, năm học 2017-2018 (Từ 16/7/2018 đến 22/7/2018)
 Biểu mẫu nhập điểm Học kỳ hè, NH 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017-2018
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 52, năm học 2017-2018 (Từ 16/7/2018 đến 22/7/2018)
 Biểu mẫu nhập điểm Học kỳ hè, NH 2017-2018
 Lịch tuần công tác 51, năm học 2017-2018 (Từ 09/7/2018 đến 15/7/2018)
 Lịch tuần công tác 50, năm học 2017-2018 (Từ 02/7/2018 đến 08/7/2018)
 .Chương trình bậc đại học
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2017-2018 (Từ 25/6/2018 đến 01/7/2018)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2017-2018 (Từ 18/6/2018 đến 24/6/2018)
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2017-2018 (Từ 11/6/2018 đến 17/6/2018)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2017-2018 (Từ 04/6/2018 đến 10/6/2018)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2017-2018 (Từ 28/5/2018 đến 03/6/2018)
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 23, năm học 2017-2018 (Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017) 13:58 24/12/2017 [190]

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018, Thời gian duyệt đề cương 27 - 28/12/2017 (1897/TB-ĐHPVĐ).

+ V/v thay đổi thời gian xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường năm 2018, Thời gian duyệt đề cương 25/12/2017 (2037/ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc thống kê cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng của trường thời điểm báo cáo tính đến ngày 31/12/2017 (2003/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc kiểm kê tài sản năm 2017, trước 31/12/2017 (2004/TB-ĐHPVĐ).

+ Kế hoạch thăm dò ý kiến HSSV về hoạt động của Trung tâm Thông tin  - Tư liệu (2027/KH-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc tổ chức tập huấn Nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường năm 2017 (2055/TB-ĐHPVĐ) (sáng 25/12/2017).

+ Thông báo về việc nhận xét, đánh giá và đề xuất phương án hợp đồng Lao động năm 2018. Thời hạn hoàn thành trước 29/12/2017 (2053/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về địa điểm và phân bổ HSSV ở các đoàn TTSP hệ chính quy bậc ĐH, CĐ, TCCN năm học 2017-2018. Thời hạn hoàn thành 01/01/2018 (2056/TB-ĐHPVĐ). GVCN-CVHT lưu ý cho lớp đăng ký và gửi danh sách về khoa trước 01/01/2018.

+ Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thi NV học sinh sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018 (2043/TB-ĐHPVĐ). CBVC thực hiện theo phân công của khoa.

+ Quyết định về việc công nhận cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (2047/QĐ-ĐHPVĐ).

               THỨ HAI 25/12/2017

7h00

Bắt đầu thi học kỳ I, năm học 2017-2018 cho các lớp khóa 17.

CBGV tham gia coi thi lưu ý lịch coi thi

 

7h00

Tiếp CBVC và HSSV định kỳ

(Lãnh đạo trường chủ trì)

Phòng TCCB

8h00

Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018: ĐT của các chủ trì: TS. Lê Thị Thính, TS. Nguyễn Thị Tường Vy, ThS. Nguyễn Minh Cần.

TP: Theo TB 2037/TB-ĐHPVĐ. Xem TB

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

8h00

Tập huấn Nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường năm 2017

(Cô Dung, Cô Hương tham dự)

Phòng G104

509 PĐP

16h00

Xét điểm rèn luyện các khóa 15, 16

(TP: BCN khoa, BT Liên chi, GVCN-CVHT, BCS, BCH Chi đoàn CSH15, CSS15, CSH16)

Văn phòng khoa

16h30

Họp BCH Liên chi Đoàn, BCH Liên chi Hội khoa

Văn phòng khoa

               THỨ BA 26/12/2017

15h30

Họp khoa

Nội dung: Nhận xét, đánh giá và đề xuất phương án hợp đồng Lao động năm 2018

(CBVC toàn khoa. Cô Trà, cô Thủy chuẩn bị bản tự nhận xét, đánh giá)

Văn phòng khoa

               THỨ TƯ 27/12/2017

 

 

 

               THỨ NĂM 28/12/2017

9h00

Làm việc với BGH về việc mở mã ngành CNSH

(Thầy Duy, Cô Dung, Cô Thính, Thầy Cần dự)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

14h00

Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018: ĐT của các chủ trì: ThS. Trương Thị Bích Hồng, TS. Võ Thị Việt Dung.
TP: Theo Thông báo số 1897/TB-ĐHPVĐ ngày 17/11/2017.

(Hoãn)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

               THỨ SÁU 29/12/2017

8h00

Hội nghị kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo trường và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017

(Thầy Duy dự)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường

(Cô Phương dự)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

               THỨ BẢY 30/12/2017

 

 

 

               CHỦ NHẬT 31/12/2017  

 

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 52, năm học 2017-2018 (Từ 16/7/2018 đến 22/7/2018) 14:52 15/07/2018 [31]


      Lịch tuần công tác 51, năm học 2017-2018 (Từ 09/7/2018 đến 15/7/2018) 08:37 09/07/2018 [41]


      Lịch tuần công tác 50, năm học 2017-2018 (Từ 02/7/2018 đến 08/7/2018) 00:53 02/07/2018 [54]


      Lịch tuần công tác 49, năm học 2017-2018 (Từ 25/6/2018 đến 01/7/2018) 15:27 24/06/2018 [90]


      Lịch tuần công tác 48, năm học 2017-2018 (Từ 18/6/2018 đến 24/6/2018) 05:54 18/06/2018 [99]


      Lịch tuần công tác 47, năm học 2017-2018 (Từ 11/6/2018 đến 17/6/2018) 20:47 12/06/2018 [73]


      Lịch tuần công tác 46, năm học 2017-2018 (Từ 04/6/2018 đến 10/6/2018) 16:18 02/06/2018 [97]


      Lịch tuần công tác 45, năm học 2017-2018 (Từ 28/5/2018 đến 03/6/2018) 05:22 28/05/2018 [90]


      Lịch tuần công tác 44, năm học 2017-2018 (Từ 21/5/2018 đến 27/5/2018) 15:27 20/05/2018 [111]


      Lịch tuần công tác 43, năm học 2017-2018 (Từ 14/5/2018 đến 20/5/2018) (Cập nhật) 04:50 14/05/2018 [122]


      Lịch tuần công tác 42, năm học 2017-2018 (Từ 07/04/2018 đến 13/05/2018) 05:18 06/05/2018 [117]


      Lịch tuần công tác 41, năm học 2017-2018 (Từ 30/04/2018 đến 06/05/2018) 05:46 29/04/2018 [118]


      Lịch tuần công tác 40, năm học 2017-2018 (Từ 23/04/2018 đến 29/04/2018) 22:52 22/04/2018 [119]


      Lịch tuần công tác 39, năm học 2017-2018 (Từ 16/04/2018 đến 22/04/2018) 03:46 15/04/2018 [117]


      Lịch tuần công tác 38, năm học 2017-2018 (Từ 08/04/2018 đến 15/04/2018) 04:19 09/04/2018 [115]

       Lịch tuần công tác 37, năm học 2017-2018 (Từ 02/04/2018 đến 08/04/2018) 22:01 01/04/2018 [157]
       Lịch tuần công tác 36, năm học 2017-2018 (Từ 26/03/2018 đến 01/04/2018) 05:25 25/03/2018 [163]
       Lịch tuần công tác 35, năm học 2017-2018 (Từ 19/03/2018 đến 25/03/2018) 05:36 18/03/2018 [140]
       Lịch tuần công tác 34, năm học 2017-2018 (Từ 12/03/2018 đến 18/03/2018) 16:54 11/03/2018 [143]
       Lịch tuần công tác 33, năm học 2017-2018 (Từ 05/03/2018 đến 11/03/2018) 15:20 04/03/2018 [159]
       Lịch tuần công tác 32, năm học 2017-2018 (Từ 26/02/2018 đến 4/3/2018) 14:12 25/02/2018 [185]
       Lịch tuần công tác 31, năm học 2017-2018 (Từ 19/02/2018 đến 25/02/2018) 03:21 20/02/2018 [167]
       Lịch tuần công tác 30, năm học 2017-2018 (Từ 12/01/2018 đến 18/02/2018) 21:16 11/02/2018 [166]
       Lịch tuần công tác 29, năm học 2017-2018 (Từ 5/01/2018 đến 11/02/2018) 02:09 05/02/2018 [164]
       Lịch tuần công tác 28, năm học 2017-2018 (Từ 29/01/2018 đến 04/02/2018) 13:21 28/01/2018 [203]
       Lịch tuần công tác 27, năm học 2017-2018 (Từ 22/01/2018 đến 28/01/2018) 16:35 21/01/2018 [192]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường