Thứ tư, 16/01/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018
 Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018
 Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018)
 Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019
 Thông báo về tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019)
 Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018
 Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 23, năm học 2017-2018 (Từ 25/12/2017 đến 31/12/2017) 13:58 24/12/2017 [217]

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018, Thời gian duyệt đề cương 27 - 28/12/2017 (1897/TB-ĐHPVĐ).

+ V/v thay đổi thời gian xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp trường năm 2018, Thời gian duyệt đề cương 25/12/2017 (2037/ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc thống kê cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng của trường thời điểm báo cáo tính đến ngày 31/12/2017 (2003/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc kiểm kê tài sản năm 2017, trước 31/12/2017 (2004/TB-ĐHPVĐ).

+ Kế hoạch thăm dò ý kiến HSSV về hoạt động của Trung tâm Thông tin  - Tư liệu (2027/KH-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc tổ chức tập huấn Nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường năm 2017 (2055/TB-ĐHPVĐ) (sáng 25/12/2017).

+ Thông báo về việc nhận xét, đánh giá và đề xuất phương án hợp đồng Lao động năm 2018. Thời hạn hoàn thành trước 29/12/2017 (2053/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về địa điểm và phân bổ HSSV ở các đoàn TTSP hệ chính quy bậc ĐH, CĐ, TCCN năm học 2017-2018. Thời hạn hoàn thành 01/01/2018 (2056/TB-ĐHPVĐ). GVCN-CVHT lưu ý cho lớp đăng ký và gửi danh sách về khoa trước 01/01/2018.

+ Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội thi NV học sinh sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018 (2043/TB-ĐHPVĐ). CBVC thực hiện theo phân công của khoa.

+ Quyết định về việc công nhận cấp chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh (2047/QĐ-ĐHPVĐ).

               THỨ HAI 25/12/2017

7h00

Bắt đầu thi học kỳ I, năm học 2017-2018 cho các lớp khóa 17.

CBGV tham gia coi thi lưu ý lịch coi thi

 

7h00

Tiếp CBVC và HSSV định kỳ

(Lãnh đạo trường chủ trì)

Phòng TCCB

8h00

Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018: ĐT của các chủ trì: TS. Lê Thị Thính, TS. Nguyễn Thị Tường Vy, ThS. Nguyễn Minh Cần.

TP: Theo TB 2037/TB-ĐHPVĐ. Xem TB

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

8h00

Tập huấn Nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường năm 2017

(Cô Dung, Cô Hương tham dự)

Phòng G104

509 PĐP

16h00

Xét điểm rèn luyện các khóa 15, 16

(TP: BCN khoa, BT Liên chi, GVCN-CVHT, BCS, BCH Chi đoàn CSH15, CSS15, CSH16)

Văn phòng khoa

16h30

Họp BCH Liên chi Đoàn, BCH Liên chi Hội khoa

Văn phòng khoa

               THỨ BA 26/12/2017

15h30

Họp khoa

Nội dung: Nhận xét, đánh giá và đề xuất phương án hợp đồng Lao động năm 2018

(CBVC toàn khoa. Cô Trà, cô Thủy chuẩn bị bản tự nhận xét, đánh giá)

Văn phòng khoa

               THỨ TƯ 27/12/2017

 

 

 

               THỨ NĂM 28/12/2017

9h00

Làm việc với BGH về việc mở mã ngành CNSH

(Thầy Duy, Cô Dung, Cô Thính, Thầy Cần dự)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

14h00

Xét duyệt đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2018: ĐT của các chủ trì: ThS. Trương Thị Bích Hồng, TS. Võ Thị Việt Dung.
TP: Theo Thông báo số 1897/TB-ĐHPVĐ ngày 17/11/2017.

(Hoãn)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

               THỨ SÁU 29/12/2017

8h00

Hội nghị kiểm điểm Tập thể Lãnh đạo trường và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2017

(Thầy Duy dự)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

16h00

Họp Ban chấp hành Công đoàn trường

(Cô Phương dự)

Phòng họp số 1
T2 - Nhà A1 - 509 PĐP

               THỨ BẢY 30/12/2017

 

 

 

               CHỦ NHẬT 31/12/2017  

 

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [40]


      Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [54]


      Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [56]


      Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [77]


      Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [89]


      Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [88]


      Lịch tuần công tác 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018) 08:48 03/12/2018 [74]


      Lịch tuần công tác 19, năm học 2018-2019 (Từ 29/11/2018 đến 02/12/2018) 04:00 26/11/2018 [119]


      Lịch tuần công tác 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018) 05:28 19/11/2018 [116]


      Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018) 04:50 12/11/2018 [125]


      Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018) 05:53 04/11/2018 [125]


      Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) 14:32 28/10/2018 [126]


      Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018) 05:18 22/10/2018 [154]


      Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018) 21:02 14/10/2018 [142]


      Lịch tuần công tác 12, năm học 2018-2019 (Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018) 20:02 07/10/2018 [147]

       Lịch tuần công tác 11, năm học 2018-2019 (Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018) 14:31 29/09/2018 [155]
       Lịch tuần công tác 10, năm học 2018-2019 (Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018) 15:33 23/09/2018 [173]
       Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 10:24 17/09/2018 [153]
       Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018) 05:03 09/09/2018 [180]
       Lịch tuần công tác 07, năm học 2018-2019 (Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018) 22:16 01/09/2018 [222]
       Lịch tuần công tác 06, năm học 2018-2019 (Từ 27/8/2018 đến 02/9/2018) 09:16 26/08/2018 [186]
       Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018) 12:59 19/08/2018 [194]
       Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018) 14:43 12/08/2018 [172]
       Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018) 04:12 06/08/2018 [198]
       Lịch tuần công tác 02, năm học 2018-2019 (Từ 30/7/2018 đến 05/8/2018) 13:17 30/07/2018 [227]
       Lịch tuần công tác 01, năm học 2018-2019 (Từ 23/7/2018 đến 29/7/2018) 04:19 22/07/2018 [234]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường