Thứ sáu, 21/09/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018
 Kế hoạch năm học 2018-2019
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018)
 Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018
 Lịch tuần công tác 07, năm học 2018-2019 (Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 04/9/2018
 Lịch tuần công tác 06, năm học 2018-2019 (Từ 27/8/2018 đến 02/9/2018)
 Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018)
 Hội thảo khoa học toàn quốc về lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường
 Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018)
 Quỹ Tài trợ Nghiên cứu Khoa học Quốc tế tài trợ cho giảng viên của trường nghiên cứu khoa học
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu tuần 28 (từ ngày 5/02/2018) 10:19 02/02/2018 [186]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/9/2018 04:53 09/09/2018 [37]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 04/9/2018 04:14 01/09/2018 [65]


      Thời khóa biểu tuần 4, NH 2018-2019 16:11 09/08/2018 [121]


      Thời khóa biểu tuần 3 năm học 2018-2019 16:41 02/08/2018 [79]


      Thời khóa biểu lớp CSH15 bắt đầu từ 23/4/2018 04:38 21/04/2018 [281]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 16/4/2018 05:03 14/04/2018 [110]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 09/4/2018 10:31 05/04/2018 [174]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 02/4/2018 04:56 31/03/2018 [138]


      Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 26/3/2018 03:41 23/03/2018 [199]


      Thời khóa biểu tuần 32 (từ ngày 26/02/2018) 12:49 27/02/2018 [198]


      Thời khóa biểu tuần 25 (từ ngày 8/01/2018) 03:23 05/01/2018 [243]


      Thời khóa biểu tuần 24 (từ ngày 02/01/2018) 13:45 29/12/2017 [176]


      Thời khóa biểu tuần 23 (từ ngày 25/12/2017) 12:56 21/12/2017 [175]


      Thời khóa biểu tuần 22 (từ ngày 18/12/2017) 03:15 16/12/2017 [193]


      Thời khóa biểu tuần 21 (từ ngày 11/12/2017) 15:47 07/12/2017 [209]

       Thời khóa biểu tuần 20 (từ ngày 04/12/2017) 21:46 29/11/2017 [293]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 27/11/2017) 11:00 24/11/2017 [196]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 17, từ 13/11/2017) 03:34 11/11/2017 [229]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 15, từ 30/10/2017) 21:08 28/10/2017 [232]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 14, từ 23/10/2017) 16:48 22/10/2017 [216]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 13, từ 16/10/2017) 03:03 17/10/2017 [223]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 12, từ 09/10/2017) 11:40 08/10/2017 [240]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 11, từ 02/10/2017) 13:47 29/09/2017 [254]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 10, từ 25/9/2017) 04:25 24/09/2017 [243]
       Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Tuần 9, 18-23/9/2017) 04:17 16/09/2017 [238]
        Thời khóa biểu và phân phòng học học kỳ I, NH 2017-2018 (Bắt đầu 04/9/2017) 13:53 03/09/2017 [349]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường