Thứ năm, 20/06/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 33, năm học 2017-2018 (Từ 05/03/2018 đến 11/03/2018) 15:20 04/03/2018 [324]

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản lưu ý trong tuần:

+ Theo dõi, nhắc nhở các cá nhân đã gửi Thư mời viết bài và Thư mời tài trợ Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường – kết quả và định hướng ứng dụng” (216/TB-ĐHPVĐ).

+ Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường – kết quả và định hướng ứng dụng”. Hạn cuối nhận bài 15/3/2018.

+ Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (01/SKHCN-QLKH). Các đề xuất gửi về Khoa để Hội đồng khoa góp ý trước khi nộp lên trường.

+ Thông báo việc cán bộ, viên chức trả tài liệu tham khảo đã mượn tại Trung tâm thông tin tư liệu (228/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc kê khai lý lịch khoa học. (315/TB-ĐHPVĐ). Nộp về khoa trước ngày 14/03/2018.

+ Thông báo số 1 Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất về: “Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học”, với chủ đề: “Giảng dạy Sinh học đáp ứng đổi mới chương trình và sách giáo khoa ở phổ thông”. (175/ ĐHPVĐ)

+ Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, chủ đề tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huy động nguồn lực xã hội, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. (23/KH-UBND) (Để bàn, CBVC tìm hiểu)

+ Công văn v/v giao quyền tự chủ tài chính đối với trường ĐH Phạm Văn Đồng năm 2018. (816- UBND-KGVX)

+ Công văn vV/v kinh phí và cơ chế tài chính triển khai đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”. (387/STC-HCSN)

+ Công văn v/v tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. (635/BGDĐT-GDCTHSSV)

+ Công văn v/v tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT sau tết nguyên đán Mậu tuất và lễ hội xuan 2018. (940/UBND-CNXD)

+ Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. (04/CT-UBND)

+ Công văn v/v đề xuất nhiệm vụ xây dựng đề tài “Nghiên cứu xác định thành phần dinh dưỡng từ các bộ phận của cây gai để làm cơ sở cho việc chế biến thức ăn cho người, gia súc, phân hữu cơ và cơ chất trồng nấm”. (320/ĐHPVĐ)

+ Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Hoàng Duy giữ chức Trưởng khoa Hóa – Sinh – Môi trường. (113/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định vè việc bổ nhiệm lại ông Võ Tấn Lộc giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Quản trị. (115/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế. (116/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định về điều động ông Nguyễn Đức Hoàng giữ chức Trưởng phòng Đào tạo. (117/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. (960/UBND-TH)

+ Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018. (13/NQ-CP) (Để bản, CBVC nghiên cứu)

+ Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2017 – 2018. (329/TB-ĐHPVĐ). Thầy Cô giáo lưu ý thời gian nộp đề thi và lịch phân công coi thi để thực hiện cho đúng.

               THỨ HAI 05/03/2018

6h45

Chào cờ đầu tuần

TP: Lớp CSH17, Chi đoàn CBGV (Trang phụ: Áo đoàn)

Nhà Hiệu bộ (A1)

509 Phan Đình Phùng

8h30

Họp Bộ môn Hóa học

TP: CBVC Bộ môn Hóa học

Văn phòng Bộ môn Hóa học

               THỨ BA 06/03/2018

 

 

 

               THỨ TƯ 07/03/2018

 

 

 

               THỨ NĂM 08/03/2018

 

 

 

               THỨ SÁU 09/03/2018

8h00

Họp Đảng ủy mở rộng; 

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

(Thầy Duy, Cô Dung dự)

Phòng họp 1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ BẢY 10/03/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 11/03/2018

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019) 21:48 15/06/2019 [43]


      Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019) 23:46 09/06/2019 [59]


      Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019) 20:30 04/06/2019 [53]


      Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019) 22:43 24/05/2019 [112]


      Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019) 06:30 18/05/2019 [77]


      Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019) 20:36 12/05/2019 [73]


      Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 22:46 05/05/2019 [85]


      Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019) 20:29 01/05/2019 [80]


      Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019) 21:36 19/04/2019 [103]


      Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019) 21:35 19/04/2019 [67]


      Lịch tuần công tác 38, năm học 2018-2019 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019) 17:57 08/04/2019 [117]


       Lịch tuần công tác 37, năm học 2018-2019 (Từ 01/4/2019 đến 07/4/2019) 17:56 08/04/2019 [82]


       Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019) 17:55 08/04/2019 [74]


      Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019) 17:55 17/03/2019 [167]


      Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019) 11:03 10/03/2019 [141]

       Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019 21:19 03/03/2019 [141]
       Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019 18:17 24/02/2019 [138]
       Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019) 06:45 18/02/2019 [164]
       Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019) 09:22 28/01/2019 [245]
       Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [203]
       Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [221]
       Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [217]
       Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [227]
       Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [221]
       Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [235]
       Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [255]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường