Thứ bảy, 16/02/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018
 Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019
 Thông báo về tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019)
 Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 33, năm học 2017-2018 (Từ 05/03/2018 đến 11/03/2018) 15:20 04/03/2018 [256]

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản lưu ý trong tuần:

+ Theo dõi, nhắc nhở các cá nhân đã gửi Thư mời viết bài và Thư mời tài trợ Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường – kết quả và định hướng ứng dụng” (216/TB-ĐHPVĐ).

+ Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường – kết quả và định hướng ứng dụng”. Hạn cuối nhận bài 15/3/2018.

+ Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (01/SKHCN-QLKH). Các đề xuất gửi về Khoa để Hội đồng khoa góp ý trước khi nộp lên trường.

+ Thông báo việc cán bộ, viên chức trả tài liệu tham khảo đã mượn tại Trung tâm thông tin tư liệu (228/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc kê khai lý lịch khoa học. (315/TB-ĐHPVĐ). Nộp về khoa trước ngày 14/03/2018.

+ Thông báo số 1 Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất về: “Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học”, với chủ đề: “Giảng dạy Sinh học đáp ứng đổi mới chương trình và sách giáo khoa ở phổ thông”. (175/ ĐHPVĐ)

+ Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, chủ đề tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huy động nguồn lực xã hội, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. (23/KH-UBND) (Để bàn, CBVC tìm hiểu)

+ Công văn v/v giao quyền tự chủ tài chính đối với trường ĐH Phạm Văn Đồng năm 2018. (816- UBND-KGVX)

+ Công văn vV/v kinh phí và cơ chế tài chính triển khai đề án “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp đến năm 2025”. (387/STC-HCSN)

+ Công văn v/v tăng cường công tác phổ biến tuyên truyền giáo dục quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm. (635/BGDĐT-GDCTHSSV)

+ Công văn v/v tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT sau tết nguyên đán Mậu tuất và lễ hội xuan 2018. (940/UBND-CNXD)

+ Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. (04/CT-UBND)

+ Công văn v/v đề xuất nhiệm vụ xây dựng đề tài “Nghiên cứu xác định thành phần dinh dưỡng từ các bộ phận của cây gai để làm cơ sở cho việc chế biến thức ăn cho người, gia súc, phân hữu cơ và cơ chất trồng nấm”. (320/ĐHPVĐ)

+ Quyết định về việc bổ nhiệm ông Lê Hoàng Duy giữ chức Trưởng khoa Hóa – Sinh – Môi trường. (113/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định vè việc bổ nhiệm lại ông Võ Tấn Lộc giữ chức Trưởng phòng Hành chính – Quản trị. (115/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải giữ chức Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế. (116/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định về điều động ông Nguyễn Đức Hoàng giữ chức Trưởng phòng Đào tạo. (117/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. (960/UBND-TH)

+ Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018. (13/NQ-CP) (Để bản, CBVC nghiên cứu)

+ Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ II năm học 2017 – 2018. (329/TB-ĐHPVĐ). Thầy Cô giáo lưu ý thời gian nộp đề thi và lịch phân công coi thi để thực hiện cho đúng.

               THỨ HAI 05/03/2018

6h45

Chào cờ đầu tuần

TP: Lớp CSH17, Chi đoàn CBGV (Trang phụ: Áo đoàn)

Nhà Hiệu bộ (A1)

509 Phan Đình Phùng

8h30

Họp Bộ môn Hóa học

TP: CBVC Bộ môn Hóa học

Văn phòng Bộ môn Hóa học

               THỨ BA 06/03/2018

 

 

 

               THỨ TƯ 07/03/2018

 

 

 

               THỨ NĂM 08/03/2018

 

 

 

               THỨ SÁU 09/03/2018

8h00

Họp Đảng ủy mở rộng; 

Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

(Thầy Duy, Cô Dung dự)

Phòng họp 1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ BẢY 10/03/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 11/03/2018

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 09:22 28/01/2019 [103]


      Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [91]


      Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [88]


      Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [94]


      Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [101]


      Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [107]


      Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [114]


      Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [116]


      Lịch tuần công tác 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018) 08:48 03/12/2018 [105]


      Lịch tuần công tác 19, năm học 2018-2019 (Từ 29/11/2018 đến 02/12/2018) 04:00 26/11/2018 [154]


      Lịch tuần công tác 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018) 05:28 19/11/2018 [142]


      Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018) 04:50 12/11/2018 [159]


      Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018) 05:53 04/11/2018 [155]


      Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) 14:32 28/10/2018 [167]


      Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018) 05:18 22/10/2018 [185]

       Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018) 21:02 14/10/2018 [177]
       Lịch tuần công tác 12, năm học 2018-2019 (Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018) 20:02 07/10/2018 [186]
       Lịch tuần công tác 11, năm học 2018-2019 (Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018) 14:31 29/09/2018 [186]
       Lịch tuần công tác 10, năm học 2018-2019 (Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018) 15:33 23/09/2018 [205]
       Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 10:24 17/09/2018 [183]
       Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018) 05:03 09/09/2018 [212]
       Lịch tuần công tác 07, năm học 2018-2019 (Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018) 22:16 01/09/2018 [253]
       Lịch tuần công tác 06, năm học 2018-2019 (Từ 27/8/2018 đến 02/9/2018) 09:16 26/08/2018 [220]
       Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018) 12:59 19/08/2018 [226]
       Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018) 14:43 12/08/2018 [204]
       Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018) 04:12 06/08/2018 [228]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường