Thứ tư, 27/03/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019
 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học
 Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
 Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học
 Thời khóa biểu tuần 36 bắt đầu từ ngày 25/3/2019
 Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)
 Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019
 Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019
 MẪU KÊ KHAI GIỜ HKI-2018-2019
 Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019
 Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học
 Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
 Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học
 Thời khóa biểu tuần 36 bắt đầu từ ngày 25/3/2019
 Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019)
 Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019
 Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019
 MẪU KÊ KHAI GIỜ HKI-2018-2019
 Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019
 THỜI KHÓA BIỂU
     Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 02/4/2018 04:56 31/03/2018 [313]

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019 22:55 22/03/2019 [44]


      Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chất lượng đào tạo khóa học 22:21 22/03/2019 [13]


      Thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 22:18 22/03/2019 [13]


      Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học 22:15 22/03/2019 [12]


      Thời khóa biểu tuần 36 bắt đầu từ ngày 25/3/2019 22:10 22/03/2019 [18]


      Thời khóa biểu tuần 35 bắt đầu từ ngày 18/3/2019 17:52 17/03/2019 [24]


      Thông báo V/v tổ chức học kỳ hè cho sinh viên năm học 2018-2019 07:52 12/03/2019 [31]


      MẪU KÊ KHAI GIỜ HKI-2018-2019 07:47 12/03/2019 [27]


      Thời khóa biểu tuần 34 bắt đầu từ ngày 11/3/2019 11:09 10/03/2019 [51]


      Thời khóa biểu tuần 33 bắt đầu từ ngày 04/3/2019 21:17 03/03/2019 [46]


      Thời khóa biểu tuần 32 bắt đầu từ ngày 25/02/2019 17:42 24/02/2019 [53]


      Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019 06:42 18/02/2019 [68]


      Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019 22:05 20/01/2019 [179]


      Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019 20:06 13/01/2019 [104]


      Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019 15:22 05/01/2019 [141]

       Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018 21:00 30/12/2018 [122]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018 21:25 21/12/2018 [124]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 17/12/2018 12:51 15/12/2018 [134]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 10/12/2018 21:55 08/12/2018 [147]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 03/12/2018 08:40 03/12/2018 [115]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018 09:10 16/11/2018 [238]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018 05:41 09/11/2018 [171]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018 15:12 02/11/2018 [195]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018 15:08 19/10/2018 [233]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 15/10/2018 05:17 12/10/2018 [190]
       Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 8/10/2018 16:03 05/10/2018 [185]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường