Thứ bảy, 17/11/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018
 Lịch thi môn riêng học kỳ I NH 2018-2019
 Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2018-2019
 Kế hoạch năm học 2018-2019
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018
 Lịch thi môn riêng học kỳ I NH 2018-2019
 Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018
 Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2018-2019
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018
 Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018)
 Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 37, năm học 2017-2018 (Từ 02/04/2018 đến 08/04/2018) 22:01 01/04/2018 [250]

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Theo dõi, nhắc nhở các cá nhân đã gửi Thư mời viết bài và Thư mời tài trợ Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường – kết quả và định hướng ứng dụng”, nhận bài đến ngày 15/4/2018, Hội thảo cuối tháng 5/2018 (Xem Thông báo).

+ Tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường – kết quả và định hướng ứng dụng”. Hạn cuối nhận bài 15/4/2018.

+ Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 (01/SKHCN-QLKH). Các đề xuất gửi về Khoa để Hội đồng khoa góp ý trước khi nộp lên trường. (Xem thông báo)

+ Thông báo v/v triển khai kế hoạch tốt nghiệp đối với các hệ, bậc đào tạo năm 2018. (393/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo về kế hoạch kết thúc năm học 2017 – 2018; nghỉ hè; công tác trong và sau hè đối với các lớp chưa tốt nghiệp năm 2018; và một số công tác chuẩn bị cho năm học mới. (394/TB-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi sáng tạo video clip hát Quốc ca trong sinh viên với chủ đề: “Tự hào Tổ quốc Việt Nam”. (166/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Thư mời viết bài hội thảo cấp trường. chủ đề: “Các ngành dịch vụ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”

+ Thư mời viết bài hội thảo khoa học quốc gia: “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 2 năm 2018

+ Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Trương Quang Dũng giữ chức Phó Trưởng khoa Kỹ thuật – Công nghệ. (172/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Trần Quốc Việt giữ chức Trưởng bộ môn Thực hành tiếng thuộc khoa Ngoại ngữ. (173/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm lại bà Cao Thị Thanh Hải giữ chức Trưởng bộ môn Lý thuyết tiếng thuộc khoa Ngoại ngữ. (174/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tú Nhi giữ chức Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ. (175/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Thiện giữ chức Trưởng bộ môn Mầm non thuộc khoa Sư phạm Tự nhiên. (176/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Trương Quang Trí giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo thường xuyên. (177/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Thắm giữ chức Trưởng bộ môn Tiếng Anh không chuyên ngữ thuộc khoa Ngoại ngữ. (178/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hành chính – Quản trị đối với ông Lê Ngọc Lân. (179/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, chủ đề “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, huy động nguồn lực xã hội, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp” và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện “Đề án Công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi” giai đoạn 2017 – 2020. (442/KH-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. (454/TB-ĐHPVĐ)

+ V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018. (1472/UBND-NC)

+ Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo. (161/KH-BGDĐT)

               THỨ HAI 02/04/2018

 

 

 

               THỨ BA 03/04/2018

7h30

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng

(Thầy Duy, Cô Dung tham dự)

Phòng họp 2,

Tầng 5, nhà A1, 509 PĐP

               THỨ TƯ 04/04/2018

 

 

 

               THỨ NĂM 05/04/2018

8h00

Họp Nhóm thực hiện đề tài cây gai xanh

TP: Thành viên tham gia, CBVC có quan tâm

Văn phòng Bộ môn hóa học

15h00

Họp BCH Công đoàn trường

(Cô Phương dự)

Phòng họp 3
Tầng 1, nhà A2,  509 PĐP

               THỨ SÁU 06/04/2018

7h00

Kiểm tra TTSP tại Đức Phổ

(Thầy Duy)

 

               THỨ BẢY 07/04/2018

7h00

Kiểm tra TTSP tại Đức Phổ

(Thầy Duy)

 

               CHỦ NHẬT 09/04/2018

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018) 04:50 12/11/2018 [49]


      Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018) 05:53 04/11/2018 [68]


      Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) 14:32 28/10/2018 [67]


      Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018) 05:18 22/10/2018 [91]


      Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018) 21:02 14/10/2018 [82]


      Lịch tuần công tác 12, năm học 2018-2019 (Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018) 20:02 07/10/2018 [88]


      Lịch tuần công tác 11, năm học 2018-2019 (Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018) 14:31 29/09/2018 [107]


      Lịch tuần công tác 10, năm học 2018-2019 (Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018) 15:33 23/09/2018 [125]


      Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 10:24 17/09/2018 [100]


      Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018) 05:03 09/09/2018 [130]


      Lịch tuần công tác 07, năm học 2018-2019 (Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018) 22:16 01/09/2018 [171]


      Lịch tuần công tác 06, năm học 2018-2019 (Từ 27/8/2018 đến 02/9/2018) 09:16 26/08/2018 [123]


      Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018) 12:59 19/08/2018 [140]


      Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018) 14:43 12/08/2018 [106]


      Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018) 04:12 06/08/2018 [139]

       Lịch tuần công tác 02, năm học 2018-2019 (Từ 30/7/2018 đến 05/8/2018) 13:17 30/07/2018 [151]
       Lịch tuần công tác 01, năm học 2018-2019 (Từ 23/7/2018 đến 29/7/2018) 04:19 22/07/2018 [162]
       Lịch tuần công tác 52, năm học 2017-2018 (Từ 16/7/2018 đến 22/7/2018) 14:52 15/07/2018 [140]
       Lịch tuần công tác 51, năm học 2017-2018 (Từ 09/7/2018 đến 15/7/2018) 08:37 09/07/2018 [149]
       Lịch tuần công tác 50, năm học 2017-2018 (Từ 02/7/2018 đến 08/7/2018) 00:53 02/07/2018 [168]
       Lịch tuần công tác 49, năm học 2017-2018 (Từ 25/6/2018 đến 01/7/2018) 15:27 24/06/2018 [200]
       Lịch tuần công tác 48, năm học 2017-2018 (Từ 18/6/2018 đến 24/6/2018) 05:54 18/06/2018 [199]
       Lịch tuần công tác 47, năm học 2017-2018 (Từ 11/6/2018 đến 17/6/2018) 20:47 12/06/2018 [210]
       Lịch tuần công tác 46, năm học 2017-2018 (Từ 04/6/2018 đến 10/6/2018) 16:18 02/06/2018 [177]
       Lịch tuần công tác 45, năm học 2017-2018 (Từ 28/5/2018 đến 03/6/2018) 05:22 28/05/2018 [210]
       Lịch tuần công tác 44, năm học 2017-2018 (Từ 21/5/2018 đến 27/5/2018) 15:27 20/05/2018 [209]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường