Thứ tư, 26/06/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2018-2019 (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 49, năm học 2018-2019 (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019)
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 47, năm học 2017-2018 (Từ 11/6/2018 đến 17/6/2018) 20:47 12/06/2018 [381]

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG 
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần: 

+ Công văn v/v rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo. (1441/BGDĐT-CSVC) (hạn 15/6/2018). 

+ Công văn v/v hướng dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (2101/BGDĐT-KHCNMT)

+ Thông báo v/v xét SV đủ điều kiện trao học bổng Ngân hàng Vietcombank năm 2018 (705/TB-ĐHPVĐ) (hạn 31/7/2018).

+ Quyết định của Bộ GD&ĐT cho phép trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo ngành Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông và Sinh học ứng dụng trình độ đại học (1968/QĐ-BGDĐT).

+ Công văn v/v góp ý dự thảo kế hoạch năm học 2018 – 2019. (671/ĐHPVĐ) (hạn 15/6/2018)

+ Trường ĐH Fullbright Việt Nam thông báo tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ Chính sách công năm học 2018 - 2020 (15/FUV-FSPPM).

+ Thông báo v/v góp ý Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Trường ĐH Phạm Văn Đồng (736/TB-ĐHPVĐ) (hạn 25/7/2018).

+ Công văn v/v báo cáo đánh giá tình hình tiếp nhận quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 (371/SNgV-HTQT).

+ Công văn v/v đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng Đề án 165 năm 2019 (1808-CV/BTCTU) (hạn 15/6/2018).

+ Quyết định về việc điều chỉnh nhân sự của Hội đồng tốt nghiệp các lớp Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2018 (266/QĐ-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc trả lại học phí cho sinh viên đăng ký học kỳ hè năm học 2017 – 2018 (734/TB-ĐHPVĐ).

+ Quyết định về việc công nhận HSSV hoàn thành chương trình học tập “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2017 – 2018 (268/QĐ-ĐHPVĐ).

+ Thông báo về việc bình xét, xếp loại A,B,C đối với cán bộ, viên chức 6 tháng đầu năm 2018. (737/TB-ĐHPVĐ) (hạn 30/6/2018).

+ Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho Lưu học sinh Lào năm 2018 và sơ kết 10 năm hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Phạm Văn Đồng với các tỉnh nam Lào (738/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ thuộc chương trình hợp tác nghiên cứu song phương về chương trình tìm kiếm chuyển giao công nghệ nước ngoài (534/TB-ĐHPVĐ) (hạn 15/6/2018).

+ Công văn v/v thanh toán chế độ cho cán bộ, giảng viên các trường Đại học được cử đi làm nhiệm vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (810/SGDĐT-KHTC).

               THỨ HAI 11/06/2018

14h00

Họp thông qua Báo cáo kết quả Chấm thi Sáng tạo TTNNĐ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

TP: Cô Dung dự

LHH KHKT tỉnh

355 Quang Trung

               THỨ BA 12/06/2018

9h00 

 Cán bộ khoa làm việc với thầy Hưng về liên kết đào tạo, NCKH - ĐH Nông lâm Huế

TP: Thầy Thám, Cô Dung, cô Thính, cô Vy, thầy Cần, cô Nhi

Phòng PHT 

               THỨ TƯ 13/06/2018

8h00

Hội nghị khoa học Bộ môn Sinh học

TP: CBGV Bộ môn Sinh học

VP BM Sinh học

8h00

Hội thảo khoa học "Nông nghiệp trong thời đại công nghệ số"

TP: Cô Dung dự

KS Thiên Ấn

               THỨ NĂM 14/06/2018

 8h00

Họp xét và công nhận Tốt nghiệp năm 2018 cho HSSV tốt nghiệp năm 2018 và các khóa trước.

TP: Cô Dung, thầy Ngọc Hải dự 

PH1, T2, CS 509 PĐP

               THỨ SÁU 15/06/2018

7h30

HTKH "Phát huy vai trò của doanh nghiệp đối với sự phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi"

TP: Theo TB số 697/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2018.

PH1

509 PĐP

               THỨ BẢY 16/06/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 17/06/2018

 

 

 

 

 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 49, năm học 2018-2019 (Từ 24/6/2019 đến 30/6/2019) 05:51 23/06/2019 [21]


      Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019) 21:48 15/06/2019 [63]


      Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019) 23:46 09/06/2019 [66]


      Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019) 20:30 04/06/2019 [56]


      Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019) 22:43 24/05/2019 [119]


      Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019) 06:30 18/05/2019 [83]


      Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019) 20:36 12/05/2019 [81]


      Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 22:46 05/05/2019 [89]


      Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019) 20:29 01/05/2019 [87]


      Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019) 21:36 19/04/2019 [111]


      Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019) 21:35 19/04/2019 [75]


      Lịch tuần công tác 38, năm học 2018-2019 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019) 17:57 08/04/2019 [125]


       Lịch tuần công tác 37, năm học 2018-2019 (Từ 01/4/2019 đến 07/4/2019) 17:56 08/04/2019 [88]


       Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019) 17:55 08/04/2019 [83]


      Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019) 17:55 17/03/2019 [179]

       Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019) 11:03 10/03/2019 [148]
       Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019 21:19 03/03/2019 [150]
       Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019 18:17 24/02/2019 [144]
       Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019) 06:45 18/02/2019 [171]
       Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019) 09:22 28/01/2019 [253]
       Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [209]
       Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [231]
       Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [222]
       Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [236]
       Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [228]
       Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [242]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường