Thứ năm, 20/06/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 01, năm học 2018-2019 (Từ 23/7/2018 đến 29/7/2018) 04:19 22/07/2018 [336]

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo v/v kê khai giờ NCKH thực hiện năm 2017 – 2018. (792/TB- ĐHPVĐ). Hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

+ Thông báo v/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017 – 2018. (827/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo số 1 v/v tổ chức hội thảo khoa học đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng. (912/ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018. (840/TB-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2018. (307/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018 – 2019. (846/TB-ĐHPVĐ)

+ Hướng dẫn thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018. (850/HD-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v góp ý dự thảo Quy chế công tác HSSV đối với hệ chính quy các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp. (2855/BGDĐT-GDCTHSSV)

+ Quyết định v/v bà Nguyễn Thị Thu Hạnh thôi giữ chức Trưởng bộ môn Chính trị - Đường lối - Pháp luật thuộc khoa Lý luận chính trị. (308/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiêm bà Nguyễn Thị Thu Hạnh giữ chức Phó trưởng khoa Lý luận chính trị. (309/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm bà Phùng Thị Phương Thảo giữ chức Trưởng bộ môn Chính trị - Đường lối - Pháp luật thuộc khoa Lý luận chính trị. (310/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm ông Bùi Văn Thanh giữ chức Phó trưởng khoa Sư phạm Xã hội và giao kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Văn – Xã hội học. (311/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v khen thưởng HSSV khóa tốt nghiệp 2018. (312/QĐ-ĐHPVĐ)

               THỨ HAI 23/07/2018

7h30

Họp Bộ môn Sinh học

VP Bộ môn Sinh học

8h00

Họp Bộ môn Hóa học

VP Bộ môn Hóa học

               THỨ BA 24/07/2018

 

 

 

               THỨ TƯ 25/07/2018

 

Bắt đầu cho đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2018-2019

GVCN-CVHT lớp CSH16, CSH17 lưu ý thông tin cho SV biết

 

7h30

Hội ý Liên tịch mở rộng về đánh giá CBVC

TP: Chi ủy, BCN Khoa, Trưởng các Bộ môn, Chủ tịch CĐBP, BT Đoàn TN

VP Khoa

8h00

Họp Khoa (Đánh giá CBVC, Kế hoạch năm học mới)

TP: CBVC Khoa Hóa - Sinh - Môi trường

VP Khoa

9h00

Họp Chi bộ thường kỳ

TP: Đảng viên Chi bộ, Mời Bí thư Liên chi đoàn khoa dự

VP Khoa

14h00

Lãnh đạo trường làm việc với các Khoa: SPTN, SPXH, H-S-MT, LLCT về phân công giảng dạy năm học 2018-2019

(Thầy Duy, Cô Dung, Cô Thính, Cô Nhi dự)

PH1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ NĂM 26/07/2018

8h00

Họp nhóm 3 - Xây dựng đề án đổi mới

(Thầy Duy tham dự)

PH1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ SÁU 27/07/2018

7h30

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

TP: Toàn thể CBVC

Hội trường KLF

986 Quang Trung

14h00

Nghiệm thu Bài giảng

TP: Thầy Duy, Cô Thính, Cô Thảo, Cô Vy, Thầy Ngọc Hải, Thầy Đình Hải

VP Bộ môn sinh học

               THỨ BẢY 28/07/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 29/07/2018

 

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019) 21:48 15/06/2019 [44]


      Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019) 23:46 09/06/2019 [60]


      Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019) 20:30 04/06/2019 [54]


      Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019) 22:43 24/05/2019 [113]


      Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019) 06:30 18/05/2019 [78]


      Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019) 20:36 12/05/2019 [74]


      Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 22:46 05/05/2019 [87]


      Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019) 20:29 01/05/2019 [81]


      Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019) 21:36 19/04/2019 [104]


      Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019) 21:35 19/04/2019 [68]


      Lịch tuần công tác 38, năm học 2018-2019 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019) 17:57 08/04/2019 [118]


       Lịch tuần công tác 37, năm học 2018-2019 (Từ 01/4/2019 đến 07/4/2019) 17:56 08/04/2019 [83]


       Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019) 17:55 08/04/2019 [75]


      Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019) 17:55 17/03/2019 [168]


      Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019) 11:03 10/03/2019 [142]

       Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019 21:19 03/03/2019 [142]
       Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019 18:17 24/02/2019 [139]
       Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019) 06:45 18/02/2019 [165]
       Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019) 09:22 28/01/2019 [246]
       Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [204]
       Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [222]
       Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [218]
       Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [228]
       Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [222]
       Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [236]
       Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [256]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường