Thứ bảy, 17/11/2018    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018
 Lịch thi môn riêng học kỳ I NH 2018-2019
 Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2018-2019
 Kế hoạch năm học 2018-2019
 Thông báo về việc thực hiện Nội quy cơ quan

 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 19/11/2018
 Lịch thi môn riêng học kỳ I NH 2018-2019
 Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 12/11/2018
 Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)
 Biểu mẫu nhập điểm thành phần HKI, NH 2018-2019
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 5/11/2018
 Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018)
 Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 22/10/2018
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 01, năm học 2018-2019 (Từ 23/7/2018 đến 29/7/2018) 04:19 22/07/2018 [163]

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo v/v kê khai giờ NCKH thực hiện năm 2017 – 2018. (792/TB- ĐHPVĐ). Hoàn thành trước ngày 30/7/2018.

+ Thông báo v/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017 – 2018. (827/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo số 1 v/v tổ chức hội thảo khoa học đổi mới căn bản toàn diện hoạt động đào tạo trong các trường đại học và cao đẳng. (912/ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018. (840/TB-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy năm 2018. (307/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018 – 2019. (846/TB-ĐHPVĐ)

+ Hướng dẫn thực hiện đánh giá phân loại cán bộ, viên chức năm học 2017 – 2018. (850/HD-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v góp ý dự thảo Quy chế công tác HSSV đối với hệ chính quy các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp. (2855/BGDĐT-GDCTHSSV)

+ Quyết định v/v bà Nguyễn Thị Thu Hạnh thôi giữ chức Trưởng bộ môn Chính trị - Đường lối - Pháp luật thuộc khoa Lý luận chính trị. (308/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiêm bà Nguyễn Thị Thu Hạnh giữ chức Phó trưởng khoa Lý luận chính trị. (309/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm bà Phùng Thị Phương Thảo giữ chức Trưởng bộ môn Chính trị - Đường lối - Pháp luật thuộc khoa Lý luận chính trị. (310/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v bổ nhiệm ông Bùi Văn Thanh giữ chức Phó trưởng khoa Sư phạm Xã hội và giao kiêm nhiệm Trưởng bộ môn Văn – Xã hội học. (311/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v khen thưởng HSSV khóa tốt nghiệp 2018. (312/QĐ-ĐHPVĐ)

               THỨ HAI 23/07/2018

7h30

Họp Bộ môn Sinh học

VP Bộ môn Sinh học

8h00

Họp Bộ môn Hóa học

VP Bộ môn Hóa học

               THỨ BA 24/07/2018

 

 

 

               THỨ TƯ 25/07/2018

 

Bắt đầu cho đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2018-2019

GVCN-CVHT lớp CSH16, CSH17 lưu ý thông tin cho SV biết

 

7h30

Hội ý Liên tịch mở rộng về đánh giá CBVC

TP: Chi ủy, BCN Khoa, Trưởng các Bộ môn, Chủ tịch CĐBP, BT Đoàn TN

VP Khoa

8h00

Họp Khoa (Đánh giá CBVC, Kế hoạch năm học mới)

TP: CBVC Khoa Hóa - Sinh - Môi trường

VP Khoa

9h00

Họp Chi bộ thường kỳ

TP: Đảng viên Chi bộ, Mời Bí thư Liên chi đoàn khoa dự

VP Khoa

14h00

Lãnh đạo trường làm việc với các Khoa: SPTN, SPXH, H-S-MT, LLCT về phân công giảng dạy năm học 2018-2019

(Thầy Duy, Cô Dung, Cô Thính, Cô Nhi dự)

PH1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ NĂM 26/07/2018

8h00

Họp nhóm 3 - Xây dựng đề án đổi mới

(Thầy Duy tham dự)

PH1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ SÁU 27/07/2018

7h30

Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

TP: Toàn thể CBVC

Hội trường KLF

986 Quang Trung

14h00

Nghiệm thu Bài giảng

TP: Thầy Duy, Cô Thính, Cô Thảo, Cô Vy, Thầy Ngọc Hải, Thầy Đình Hải

VP Bộ môn sinh học

               THỨ BẢY 28/07/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 29/07/2018

 

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018) 04:50 12/11/2018 [49]


      Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018) 05:53 04/11/2018 [68]


      Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) 14:32 28/10/2018 [67]


      Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018) 05:18 22/10/2018 [91]


      Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018) 21:02 14/10/2018 [83]


      Lịch tuần công tác 12, năm học 2018-2019 (Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018) 20:02 07/10/2018 [88]


      Lịch tuần công tác 11, năm học 2018-2019 (Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018) 14:31 29/09/2018 [107]


      Lịch tuần công tác 10, năm học 2018-2019 (Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018) 15:33 23/09/2018 [125]


      Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 10:24 17/09/2018 [100]


      Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018) 05:03 09/09/2018 [130]


      Lịch tuần công tác 07, năm học 2018-2019 (Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018) 22:16 01/09/2018 [171]


      Lịch tuần công tác 06, năm học 2018-2019 (Từ 27/8/2018 đến 02/9/2018) 09:16 26/08/2018 [123]


      Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018) 12:59 19/08/2018 [141]


      Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018) 14:43 12/08/2018 [106]


      Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018) 04:12 06/08/2018 [140]

       Lịch tuần công tác 02, năm học 2018-2019 (Từ 30/7/2018 đến 05/8/2018) 13:17 30/07/2018 [151]
       Lịch tuần công tác 52, năm học 2017-2018 (Từ 16/7/2018 đến 22/7/2018) 14:52 15/07/2018 [141]
       Lịch tuần công tác 51, năm học 2017-2018 (Từ 09/7/2018 đến 15/7/2018) 08:37 09/07/2018 [150]
       Lịch tuần công tác 50, năm học 2017-2018 (Từ 02/7/2018 đến 08/7/2018) 00:53 02/07/2018 [169]
       Lịch tuần công tác 49, năm học 2017-2018 (Từ 25/6/2018 đến 01/7/2018) 15:27 24/06/2018 [201]
       Lịch tuần công tác 48, năm học 2017-2018 (Từ 18/6/2018 đến 24/6/2018) 05:54 18/06/2018 [199]
       Lịch tuần công tác 47, năm học 2017-2018 (Từ 11/6/2018 đến 17/6/2018) 20:47 12/06/2018 [210]
       Lịch tuần công tác 46, năm học 2017-2018 (Từ 04/6/2018 đến 10/6/2018) 16:18 02/06/2018 [177]
       Lịch tuần công tác 45, năm học 2017-2018 (Từ 28/5/2018 đến 03/6/2018) 05:22 28/05/2018 [210]
       Lịch tuần công tác 44, năm học 2017-2018 (Từ 21/5/2018 đến 27/5/2018) 15:27 20/05/2018 [209]
       Lịch tuần công tác 43, năm học 2017-2018 (Từ 14/5/2018 đến 20/5/2018) (Cập nhật) 04:50 14/05/2018 [210]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường