Thứ năm, 20/06/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018) 04:12 06/08/2018 [321]

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo v/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017 – 2018. (827/TB-ĐHPVĐ). Hoàn thành trước 15/8/2018.

+ Hoàn thành bài thu hoạch học tập nghị quyết trung ương 7, khóa XII. Đảng viên nộp cho Chi bộ. CBVC nộp cho khoa. Hoàn thành 6/8/2018.

+ Công văn v/v hỗ trợ nghiên cứu khoa học khu vực Đầm An Khê – Sa Huỳnh (Đức Phổ) (210/ĐAH)

+ Lịch trình dạy học cho các lớp khóa 2016, 2017. Nộp cho giáo vụ các khoa chuyên môn quản lý các lớp.

+ Thông báo v/v đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo định dạng khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt 2 năm 2018. (2527/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v điều chuyển thời gian giảng dạy các học phần Lý luận chính trị. (883/TB-ĐHPVĐ).

+ Thông báo v/v điều chuyển bộ môn Giáo dục mầm non về Khoa Sư phạm Xã hội quản lý bắt đầu từ ngày 01/8/2018. (886/TB-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v phê duyệt danh mục tài liệu nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Ngãi. (1118/QĐ-UBND)

+ Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện. (03/2018/NQ-HĐND)

+ Công văn v/v đôn đốc thực hiện tinh giảm biên chế ngành giáo dục. (3043/BGDĐT-NGCBQLGD)

+ Công văn v/v dừng bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. (4373/UBND-NC)

+ Công văn v/v đăng ký nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) (4405/UBND-TH)

+ Công văn v/v ý kiến đối với đề xuất của công ty cổ phần đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng. (876/ĐHPVĐ)

+ Thông báo về nội dung liên quan đến báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018 – 2019 (đợt 1). (895/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2016 – 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm cụ giai đoạn 2018 – 2020. (Lưu ý: CBGV và SV làm poster tham dự; cô Vy và SV về đề tài NCKH nuôi gà kiến; cô Dung và SV về đề tàu lên men trái cây; Thầy Duy và SV về đề tài Tinh dầu gừng gió. Thời gian tổ chức Hội nghị: 7h30 ngày 7/9/2018, tại Hội trường KLF, Trường ĐHPVĐ.

+ Thông báo v/v thu học phí, thời gian và địa điểm nộp học phí năm học 2018 – 2019 của trường ĐH Phạm Văn Đồng. (899/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v xét lên lớp năm học 2018 – 2019 (đối với hệ niên chế) và xét cảnh cáo kết quả học tập HKII năm học 2017 – 2018 (đối với hệ tín chỉ). (902/TB-ĐHPVĐ). Thời gian 7h30, ngày 24/8/2018 (dự kiến); Phòng họp 1 tầng 2, 509 Phan Đình Phùng. Giáo vụ khoa chuẩn bị danh sách điểm của sinh viên.

+ Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II – năm học 2017 – 2018. Lưu ý: các bộ môn tổ chức họp lấy ý kiến, các văn bản gửi về khoa trước ngày 15/9/2018.

+ Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018 – 2019. Lưu ý: Các bộ môn kiểm tra tại văn phòng khoa.

+ Quyết định v/v điều động bà Lê Hoàng Cẩm Xuyên đến nhận công tác tại Phòng Kế hoạch – Tài chính. (322/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v hưởng chế độ hưu trí đối với ông Nguyễn Trung Nhân. (323/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v điều động ông Nguyễn Phó đến nhận công tác tại Phòng Công tác Học sinh Sinh viên. (324/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v phê duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng, Phó các đơn vị, Trưởng bộ môn giai đoạn 2015 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025. (325/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Thông báo thời điểm nghỉ hưu cho ông Phạm Đăng Phước. (904/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo thời điểm nghỉ hưu cho ông Nguyễn Diên Xướng. (905/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v giao ông Trần Tùng quản lý, điều hành hoạt động của Ban quản lý Ký túc xá. (906/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v giao bà Đinh Thị Quỳnh Duyên quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm Thông tin tư liệu. (907/TB-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v điều động ông Nguyễn Tấn Sự đến nhận công tác tại Khoa Sư phạm Tự nhiên và giữ chức vụ Phó trưởng khoa. (327/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v điều động ông Huỳnh Đình Phát đến nhận công tác tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên, giữ chức vụ Phó trưởng phòng và giao phụ trách, điều hành phòng. (328/QĐ-ĐHPVĐ)

               THỨ HAI 6/08/2018

 

Bắt đầu giảng dạy, học tập chuyên môn học kỳ I, NH 2018-2019 cho các khóa 2016, 2017

CBGV, HSSV lưu ý thời khóa biểu

 

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh, Các nhóm quảng bá tuyển sinh 2018

(Thầy Duy, Cô Dung, Cô Vy, Cô Nhi, Cô Phương dự)

PH2

509 Phan Đình Phùng

               THỨ BA 7/08/2018

14h00

Họp BQL Công viên Địa chất Lý Sơn

(Thầy Duy dự)

Sở VHTT&DL

               THỨ TƯ 8/08/2018

8h00

Họp xét thi đua Khối các Khoa năm học 2017-2018

(Cô Dung dự)

PH2

986 Quang Trung

14h00

Họp xét ABC sáu tháng đầu năm 2018

(Thầy Duy dự)

PH1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ NĂM 9/08/2018

8h00

Họp Nhóm 3 - Xây dựng đề án đổi mới

(Thầy Duy dự)

PH1

509 Phan Đình Phùng

16h00

Họp Công đoàn trường

(Cô Nhi Phương dự)

PH3

509 Phan Đình Phùng

               THỨ SÁU 10/08/2018

8h00

Họp giao ban và Đảng ủy mở rộng

(Thầy Duy, Cô Dung dự)

PH1

509 Phan Đình Phùng

               THỨ BẢY 11/08/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 12/08/2018

 

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019) 21:48 15/06/2019 [43]


      Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019) 23:46 09/06/2019 [59]


      Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019) 20:30 04/06/2019 [53]


      Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019) 22:43 24/05/2019 [112]


      Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019) 06:30 18/05/2019 [77]


      Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019) 20:36 12/05/2019 [73]


      Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 22:46 05/05/2019 [86]


      Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019) 20:29 01/05/2019 [80]


      Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019) 21:36 19/04/2019 [103]


      Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019) 21:35 19/04/2019 [67]


      Lịch tuần công tác 38, năm học 2018-2019 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019) 17:57 08/04/2019 [117]


       Lịch tuần công tác 37, năm học 2018-2019 (Từ 01/4/2019 đến 07/4/2019) 17:56 08/04/2019 [82]


       Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019) 17:55 08/04/2019 [74]


      Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019) 17:55 17/03/2019 [167]


      Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019) 11:03 10/03/2019 [141]

       Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019 21:19 03/03/2019 [141]
       Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019 18:17 24/02/2019 [138]
       Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019) 06:45 18/02/2019 [164]
       Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019) 09:22 28/01/2019 [245]
       Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [203]
       Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [221]
       Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [217]
       Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [227]
       Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [221]
       Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [235]
       Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [255]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường