Thứ ba, 19/02/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 31 bắt đầu từ ngày 18/02/2019
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019)
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 06, năm học 2018-2019 (Từ 27/8/2018 đến 02/9/2018) 09:16 26/08/2018 [226]
 

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo v/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên giai đoạn 2016 – 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm cụ giai đoạn 2018 – 2020. Lưu ý: CBGV và SV làm poster tham dự; cô Vy và SV về đề tài NCKH nuôi gà kiến; cô Dung và SV về đề tàu lên men trái cây; Thầy Duy và SV về đề tài Tinh dầu gừng gió. Thời gian tổ chức Hội nghị: 7h30 ngày 7/9/2018, tại Hội trường KLF, Trường ĐHPVĐ.

+ Thông báo kết quả lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II – năm học 2017 – 2018. Lưu ý: các bộ môn tổ chức họp lấy ý kiến, các văn bản gửi về khoa trước ngày 15/9/2018.

+ Thông báo v/v đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên năm 2019. (951/TB-ĐHPVĐ) Lưu ý: Gửi hồ sơ về khoa trước ngày 02/10/2018.

+ Thông báo v/v đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2018 - 2019. (952/TB-ĐHPVĐ) Lưu ý: Gửi hồ sơ về khoa trước ngày ngày 15/9/2018.

+ Thông báo v/v triển khai thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí khoa học – công nghệ. (953/TB-ĐHPVĐ) Lưu ý: Danh sách các nhà khoa học gửi về trường trước ngày 31/8/2018.

+ Thông báo v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019.(967/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v quản lý các lớp vừa làm, vừa học (VLVH), liên thông vừa làm vừa học (LT VLVH), liên thông chính quy (LTCQ) và văn bằng thứ 2 (VB2). (970/TB-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v rà soát các trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ theo Quyết định số 481 của UBND tỉnh nhưng chưa được hưởng chính sách. (1666/SNV-CCVC)

+ Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành Giáo dục. (2919/CT-BGDĐT)

+ Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2017 – 2018 của HSSV các lớp hệ chính quy: bậc đại học khóa 15, 16, 17; cao đẳng khóa 16,17 và trung cấp chuyên nghiệp khóa 17. (360/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v kiểm tra, rà soát lại danh sách nâng lương năm 2018 trước khi trình sở nội vụ thẩm định. (980/ĐHPVĐ). Lưu ý: Phản hồi các sai sót cũng như chưa rõ vấn đề nâng lương chậm nhất là ngày 31/8/2018.

+ Thông báo v/v nộp hồ sơ làm thủ tục hưởng chế độ hỗ trợ đối với CBVC đi học sau đại học năm 2018. (981/TB-ĐHVĐ). Thời gian nộp hồ sơ trước ngày 30/8/2018.

+ Thông báo v/v tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2018 – 2019. (982/TB – ĐHPVĐ). Lưu ý: thời gian 7h30, ngày 6 tháng 9 năm 2018, tại phòng họp số 2 (tầng 5). Thành phần: Lãnh đạo khoa, Trưởng các BM, Trợ lý giáo vụ.

+ Thông báo v/v báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018 – 2019 (đợt 3). (983/TB-ĐHPVĐ). Lưu ý: gửi về phòng ĐT chậm nhất ngày 27/8/2018.

+ Thông báo v/v báo cáo tiến độ học tập CBVC đi học sau đại học. (987/TB-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v chấn chỉnh tình hình quản lý các hoạt động của đơn vị, viên chức, giảng viên. (988/ĐHPVĐ)

               THỨ HAI 27/08/2018

8h30

Họp Bộ môn Sinh học

Nội dung: Phân giờ giảng dạy khóa mới và Thảo luận phương hướng năm học mới

TP: CBVC Bộ môn

VP Bộ môn

               THỨ BA 28/08/2018

7h00

Tuần Sinh hoạt công dân cho sinh viên khóa mới K18

Hội trường KLF

               THỨ TƯ 29/08/2018

14h00

Xét cảnh báo kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 đối với sinh viên các lớp chính quy bậc đại học, cao đẳng khóa 14, 15, 16, 17 học theo học chế tín chỉ và xét lên lớp năm học 2018-2019 các lớp bậc TCCN khóa 17

(Thầy Duy, thầy Ngọc Hải tham dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ NĂM 30/08/2018

8h00

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2018

TP: Đảng viên Chi bộ, Mời Bí thư Liên chi đoàn khoa dự

VP Bộ môn Hóa học

14h00

Họp đánh giá, phân loại CBVC

(Thầy Duy tham dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ SÁU 31/08/2018

8h00

Họp góp ý, điều chỉnh sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

(Thầy Duy dự)

PH1

509 PĐP

14h00

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 8/2018

TP: Đảng viên Chi bộ, Mời Bí thư Liên chi đoàn khoa dự

(Chuyển sang sáng thứ 5, ngày 30/8/2018)

VP Bộ môn Hóa học

14h00

Họp xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018 (đợt 2)

(Thầy Ngọc Hải dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ BẢY 01/09/2018

 

 

 

               CHỦ NHẬT 02/09/2018

 

 

 

 

 

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019) 06:45 18/02/2019 [18]


      Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019) 09:22 28/01/2019 [118]


      Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [91]


      Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [91]


      Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [96]


      Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [105]


      Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [111]


      Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [115]


      Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [120]


      Lịch tuần công tác 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018) 08:48 03/12/2018 [109]


      Lịch tuần công tác 19, năm học 2018-2019 (Từ 29/11/2018 đến 02/12/2018) 04:00 26/11/2018 [157]


      Lịch tuần công tác 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018) 05:28 19/11/2018 [144]


      Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018) 04:50 12/11/2018 [161]


      Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018) 05:53 04/11/2018 [159]


      Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) 14:32 28/10/2018 [170]

       Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018) 05:18 22/10/2018 [187]
       Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018) 21:02 14/10/2018 [178]
       Lịch tuần công tác 12, năm học 2018-2019 (Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018) 20:02 07/10/2018 [188]
       Lịch tuần công tác 11, năm học 2018-2019 (Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018) 14:31 29/09/2018 [189]
       Lịch tuần công tác 10, năm học 2018-2019 (Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018) 15:33 23/09/2018 [206]
       Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 10:24 17/09/2018 [185]
       Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018) 05:03 09/09/2018 [215]
       Lịch tuần công tác 07, năm học 2018-2019 (Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018) 22:16 01/09/2018 [255]
       Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018) 12:59 19/08/2018 [229]
       Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018) 14:43 12/08/2018 [207]
       Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018) 04:12 06/08/2018 [237]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường