Thứ năm, 20/06/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019)
  Thông báo xét giải thưởng nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 cấp Trường
  TB số 719/TB-ĐHPVĐ: V/v tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV hệ chính qui tốt nghiệp 2019
 Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019)
 Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019)
 Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019)
 Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019)
 Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019)
 Thời khóa biểu tuần 42 năm học 2018 - 2019, bắt đầu từ ngày 06/5/2019
 Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019)
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 10:24 17/09/2018 [281]

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019.(967/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên năm 2019. (951/TB-ĐHPVĐ) Lưu ý: Gửi hồ sơ về khoa trước ngày 02/10/2018.

+ Công văn v/v góp ý dự thảo các Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan. (1001/ĐHPVĐ)

+ Thông báo xét tuyển đợt 3 tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy năm 2018. (1012/TB-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2017 – 2018. (374/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2017 – 2018 (diện sinh viên bậc cao đẳng thuộc các ngành do Bộ Lao động – Thương binh và xã hội quản lý). (375/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập HKII năm học 2017 – 2018 cho HSSV bậc ĐH khóa 15,16,17, bậc cao đẳng khóa 16,17 bậc TCCN khóa 17 và ĐH CNKT cơ khí khóa 14. (379/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Thông báo số 2 v/v khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2017.

+ Công văn v/v ủy quyền xử lý công việc trong thời gian nghỉ sinh của cô Phùng Thị Phương Thảo. (72/ĐTN)

+ Công văn v/v mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. (2080/STC-QLGCS).

+ Công văn v/v khảo sát công khai và báo cáo tình hình việc làm của SV tốt nghiệp. (3943/BGDĐT)

+ Phương án trích quỹ và chi tạm ứng thu nhập tang thêm 6 tháng đầu năm 2018. (1026/PA-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v tạm dừng tổ chức Hội thi Giảng viên, Giáo viên dạy giỏi năm học 2018 – 2019. (1029/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v tổ chức Hội thi nghiệp vụ HSSV cấp khoa năm học 2018 – 2019. (1030/TB-ĐHPVĐ)

+ Thư mời tham gia viết bài phục vụ Hội thảo “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. (31/SGDĐT-VP)

+ Kế hoạch công tác tháng 9/2018 và thời gian đến. (1207/KH-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng. (1043/TB-ĐHPVĐ)

               THỨ HAI 17/09/2018

14h00

Họp Tổ xây dựng đề án sắp xếp đổi mới

(Thầy Duy tham dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ BA 18/09/2018

 

 

 

               THỨ TƯ 19/09/2018

16h30

Họp Ban nữ công

(Cô Vy dự)

PH3

509 PĐP

               THỨ NĂM 20/09/2018

13h30

Hội thảo "Định hướng nghiên cứu khoa học và Hướng nghiệp cho sinh viên ngành CNTT"

(Thầy Duy, cô Dung dự)

Phòng Hội thảo

509 PĐP

               THỨ SÁU 21/09/2018

7h30

Họp Tổ Xây dựng Đề án đổi mới sắp xếp

(Thầy Duy dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ BẢY 22/09/2018

7h30

Lớp Bồi dưỡng nâng hạng GVC - Học cả ngày

Phòng Hội thảo

509 PĐP

               CHỦ NHẬT 23/09/2018

7h30

Lớp Bồi dưỡng nâng hạng GVC  

Phòng Hội thảo

509 PĐP

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 48, năm học 2018-2019 (Từ 17/6/2019 đến 23/6/2019) 21:48 15/06/2019 [43]


      Lịch tuần công tác 47, năm học 2018-2019 (Từ 10/6/2019 đến 16/6/2019) 23:46 09/06/2019 [59]


      Lịch tuần công tác 46, năm học 2018-2019 (Từ 03/6/2019 đến 09/6/2019) 20:30 04/06/2019 [53]


      Lịch tuần công tác 45, năm học 2018-2019 (Từ 27/5/2019 đến 02/6/2019) 22:43 24/05/2019 [112]


      Lịch tuần công tác 44, năm học 2018-2019 (Từ 20/5/2019 đến 26/5/2019) 06:30 18/05/2019 [77]


      Lịch tuần công tác 43, năm học 2018-2019 (Từ 13/5/2019 đến 19/5/2019) 20:36 12/05/2019 [73]


      Lịch tuần công tác 42, năm học 2018-2019 (Từ 06/5/2019 đến 12/5/2019) 22:46 05/05/2019 [86]


      Lịch tuần công tác 41, năm học 2018-2019 (Từ 29/4/2019 đến 05/5/2019) 20:29 01/05/2019 [80]


      Lịch tuần công tác 40, năm học 2018-2019 (Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019) 21:36 19/04/2019 [103]


      Lịch tuần công tác 39, năm học 2018-2019 (Từ 15/4/2019 đến 21/4/2019) 21:35 19/04/2019 [67]


      Lịch tuần công tác 38, năm học 2018-2019 (Từ 08/4/2019 đến 14/4/2019) 17:57 08/04/2019 [117]


       Lịch tuần công tác 37, năm học 2018-2019 (Từ 01/4/2019 đến 07/4/2019) 17:56 08/04/2019 [82]


       Lịch tuần công tác 36, năm học 2018-2019 (Từ 25/3/2019 đến 31/3/2019) 17:55 08/04/2019 [74]


      Lịch tuần công tác 35, năm học 2018-2019 (Từ 18/3/2019 đến 24/3/2019) 17:55 17/03/2019 [167]


      Lịch tuần công tác 34, năm học 2018-2019 (Từ 11/3/2019 đến 17/3/2019) 11:03 10/03/2019 [141]

       Lịch tuần công tác 33, năm học 2018-2019 (Từ 04/3/2019 đến 10/3/2019 21:19 03/03/2019 [141]
       Lịch tuần công tác 32, năm học 2018-2019 (Từ 25/02/2019 đến 03/3/2019 18:17 24/02/2019 [138]
       Lịch tuần công tác 31, năm học 2018-2019 (Từ 18/02/2019 đến 24/02/2019) 06:45 18/02/2019 [164]
       Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019) 09:22 28/01/2019 [245]
       Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [203]
       Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [221]
       Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [217]
       Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [227]
       Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [221]
       Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [235]
       Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [255]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường