Chủ nhật, 17/02/2019    
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Thời khóa biểu tuần 24 bắt đầu từ ngày 31/12/2018
 Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)
 Thời khóa biểu bắt đầu từ ngày 24/12/2018

 Tin mới nhất
 
 Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019
 Thời khóa biểu tuần 27 bắt đầu từ ngày 21/01/2019
 Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)
 Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 26 bắt đầu từ ngày 14/01/2019
 Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
 Thời khóa biểu tuần 25 bắt đầu từ ngày 07/01/2019
 Danh sách các lớp thuộc Khoa Hóa - Sinh - Môi trường năm học 2018-2019
 Thông báo về tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 11 (2018-2019)
 Thông báo về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2019
 LỊCH TUẦN
     Lịch tuần công tác 10, năm học 2018-2019 (Từ 24/9/2018 đến 30/9/2018) 15:33 23/09/2018 [206]

THỜI GIAN

NỘI DUNG
THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

Một số văn bản, công việc lưu ý trong tuần:

+ Thông báo v/v tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018 – 2019.(967/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v đăng ký đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên năm 2019. (951/TB-ĐHPVĐ) Lưu ý: Gửi hồ sơ về khoa trước ngày 02/10/2018.

+ Thông báo số 2 v/v khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm 2017.

+ Thông báo v/v mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng. (1043/TB-ĐHPVĐ)

+ Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua giữa các đơn vị trong trường năm học 2018 – 2019. (1053/KH-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v bổ sung điều chỉnh báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018 – 2019. (1054/TB-ĐHPVĐ)

+ Kế hoạch chi tiết các hoạt  động đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. (791/KH-BGDĐT)

+ Thông báo v/v triển khai công tác bảo hiểm thân thể cho cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2018 – 2019. (1061/TB-ĐHPVĐ)

+ Thông báo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức và nhân viên hợp đồng năm học 2017 – 2018. (1062/TB-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm học 2017 – 2018. (387/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v điều động ông Võ Trường Tiến đến nhận công tác tại Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. (388/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v điều động bà Võ Thị Thùy Linh đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức - Cán bộ bắt đầu từ ngày 19/9/2018. (389/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v điều động ông Hồ Ngọc Văn Chí đến nhận công tác tại Phòng Công tác HSSV. (390/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Công văn v/v lấy ý kiến cộng đồng dân cư trong vùng dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án. (5451/UBND-CNXD)

+ Quyết định v/v ban hành các quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. (392/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Quyết định v/v điều động bà Trần Thị Tuyết Mai đến công tác tại Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp. (393/QĐ-ĐHPVĐ)

+ Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018 – 2019. (1073/KH-ĐHPVĐ)

+ Thông báo v/v đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể đối với HSSV năm học 2018 – 2019. (1079/TB-ĐHPVĐ)

+ Công văn gửi Sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi v/v xin thay đổi nhân sự tham gia thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh. (1080/ĐHPVĐ)

               THỨ HAI 24/09/2018

 

 

 

               THỨ BA 25/09/2018

7h00

Tiếp CBVC, HSSV định kỳ

Phòng TCCB

16h00

Họp Khoa Hóa - Sinh - Môi trường

(Mời Cô Thùy Linh - TCCB tham dự)

Văn phòng khoa

               THỨ TƯ 26/09/2018

8h00

Họp góp ý, sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ

(Thầy Duy dự)

PH1

509 PĐP

14h00

Họp Tổ xây dựng Đề án sắp xếp đổi mới trường

(Thầy Duy dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ NĂM 27/09/2018

8h00

Họp bàn góp ý triển khai Kế hoạch Hỗ trợ học sinh, sinh viên Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2018-2025 và thông qua chương trình đào tạo kỹ năng mềm cho HSSV hệ chính quy năm học 2018-2019

(Cô Dung tham dự)

PH1

509 PĐP

               THỨ SÁU 28/09/2018

14h00

Họp Chi bộ thường kỳ

TP: Đảng viên chi bộ

Văn phòng khoa

               THỨ BẢY 29/09/2018

7h30

Lớp Bồi dưỡng nâng hạng GVC - Học cả ngày

Phòng Hội thảo

509 PĐP

               CHỦ NHẬT 30/09/2018

7h30

Hội nghị CBVC trường ĐH PVĐ

TP: Theo thông báo

Hội trường KLF

7h30

Lớp Bồi dưỡng nâng hạng GVC - Học cả ngày

Phòng Hội thảo

509 PĐP

Khoa Hóa - Sinh - Môi trường
 
Các tin khác liên quan :

      Lịch tuần công tác 28, năm học 2018-2019 (Từ 28/01/2019 đến 03/02/2019 09:22 28/01/2019 [103]


      Lịch tuần công tác 27, năm học 2018-2019 (Từ 21/01/2019 đến 27/01/2019) 21:51 20/01/2019 [91]


      Lịch tuần công tác 26, năm học 2018-2019 (Từ 14/01/2019 đến 20/01/2019) 20:32 13/01/2019 [88]


      Lịch tuần công tác 25, năm học 2018-2019 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019) 11:58 06/01/2019 [94]


      Lịch tuần công tác 24, năm học 2018-2019 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019) 20:42 30/12/2018 [101]


      Lịch tuần công tác 23, năm học 2018-2019 (Từ 24/12/2018 đến 30/12/2018) 21:20 21/12/2018 [107]


      Lịch tuần công tác 22, năm học 2018-2019 (Từ 17/12/2018 đến 23/12/2018) 13:23 15/12/2018 [114]


      Lịch tuần công tác 21, năm học 2018-2019 (Từ 10/12/2018 đến 16/12/2018) 20:59 08/12/2018 [116]


      Lịch tuần công tác 20, năm học 2018-2019 (Từ 03/12/2018 đến 09/12/2018) 08:48 03/12/2018 [105]


      Lịch tuần công tác 19, năm học 2018-2019 (Từ 29/11/2018 đến 02/12/2018) 04:00 26/11/2018 [154]


      Lịch tuần công tác 18, năm học 2018-2019 (Từ 19/11/2018 đến 25/11/2018) 05:28 19/11/2018 [142]


      Lịch tuần công tác 17, năm học 2018-2019 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018) 04:50 12/11/2018 [159]


      Lịch tuần công tác 16, năm học 2018-2019 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018) 05:53 04/11/2018 [155]


      Lịch tuần công tác 15, năm học 2018-2019 (Từ 29/10/2018 đến 04/11/2018) 14:32 28/10/2018 [167]


      Lịch tuần công tác 14, năm học 2018-2019 (Từ 22/10/2018 đến 28/10/2018) 05:18 22/10/2018 [185]

       Lịch tuần công tác 13, năm học 2018-2019 (Từ 15/10/2018 đến 21/10/2018) 21:02 14/10/2018 [177]
       Lịch tuần công tác 12, năm học 2018-2019 (Từ 08/10/2018 đến 14/10/2018) 20:02 07/10/2018 [186]
       Lịch tuần công tác 11, năm học 2018-2019 (Từ 01/10/2018 đến 07/10/2018) 14:31 29/09/2018 [186]
       Lịch tuần công tác 09, năm học 2018-2019 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018) 10:24 17/09/2018 [183]
       Lịch tuần công tác 08, năm học 2018-2019 (Từ 10/9/2018 đến 16/9/2018) 05:03 09/09/2018 [212]
       Lịch tuần công tác 07, năm học 2018-2019 (Từ 03/9/2018 đến 09/9/2018) 22:16 01/09/2018 [254]
       Lịch tuần công tác 06, năm học 2018-2019 (Từ 27/8/2018 đến 02/9/2018) 09:16 26/08/2018 [220]
       Lịch tuần công tác 05, năm học 2018-2019 (Từ 20/8/2018 đến 26/8/2018) 12:59 19/08/2018 [226]
       Lịch tuần công tác 04, năm học 2018-2019 (Từ 13/8/2018 đến 19/8/2018) 14:43 12/08/2018 [204]
       Lịch tuần công tác 03, năm học 2018-2019 (Từ 06/8/2018 đến 12/8/2018) 04:12 06/08/2018 [229]
       Lịch tuần công tác 02, năm học 2018-2019 (Từ 30/7/2018 đến 05/8/2018) 13:17 30/07/2018 [260]

 
Liên kết
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi - Employment Services Centre in Quang Ngai

 

Chào mừng đến với website Khoa Hóa - Sinh - Môi trường